Wzór dokumentu : ERN-P

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 11/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: ERN-P
Opis:

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a
Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2349 free 0 name ERN-P descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytuÅ‚u niezdolnoÅ›ci do pracy<br /> </strong>ERN-P zastÄ…piÅ‚ wz&oacute;r ZUS Rp-1a</span><strong><br /> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia&nbsp;<span class="szary">13 czerwca 2019 r.</span></span></strong></p> files filename doc_2349-0_A.pdf pages 3 photo 1561229222ern-p.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1