Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z...

Stan na dzień: 2004-04-05 00:00:00
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.Pozew wnosi się do sądu gospodarczego (rejonowego bądź okręgowego, zależnie od wartości przedmiotu sporu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Wartością przedmiotu sporu jest w tym przypadku nominalna wartość udziałów pozwanego wspólnika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI