Wzór dokumentu : US-7

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: US-7
Opis:

Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU)
Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3458 free 0 name US-7 descr <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Wniosek o wydanie zaÅ›wiadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej</span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (zastÄ™puje formularz ZUS-ZZU)<br /> <span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 21 stycznia 2019 r.</strong></span></span></p> files filename doc_3458-0_A.pdf pages 2 photo 1551991192us-7.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1