Wzór dokumentu : Oświadczenie o przekazywaniu składki do...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 05/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 1600

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3834 free 0 name OÅ›wiadczenie o przekazywaniu skÅ‚adki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu skÅ‚adki na subkoncie prowadzonym przez ZakÅ‚ad UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych descr <p>Dz.U. 2015, poz. 1600</p> files filename doc_3834-0_A.pdf pages 2 photo 1444980134oswiadczenie-o-przekazywaniu-skladki-do-ofe.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1