Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Stan na dzień: 2004-01-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
Opis: Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Celem otwarcia testamentu jest ujawnienie jego treści aby osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o powołaniu do spadku, zapisach, poleceniach. W postępowaniu tym sąd nie wydaje żadnego postanowienia co do istoty sprawy czy też kończącego postępowanie - sprawa jest zakończona z chwilą otwarcia i ogłoszenia testamentu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI