Wzór dokumentu : ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5165 free 0 name ZUS ZZP - ZgÅ‚oszenie zapytania pÅ‚atnika descr files filename doc_5165-0.dot pages 2 photo 1349170299zus-zzp.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1