Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym...

Stan na dzień: 2006-03-29 16:54:18
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20) - wzór
Opis: Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisu rejestru uzyskuje osobowość prawną.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI