Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie...

Stan na dzień: 2004-05-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (bez prawa wyłączności)
Opis: Umowa pośrednictwa nieruchomości jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak wskazał Sąd najwyższy w wyroku z dnia 20 grudnia 2005 roku (V CK 295/2005), do umowy pośrednictwa nieruchomości, bez zastrzeżonego prawa wyłączności należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy agencyjnej nie umowy zlecenia. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI