Wzór dokumentu : Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół...

Stan na dzień: 15/12/2019
Kategoria dokumentu: Edukacja
Tytuł dokumentu: Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych
Opis: Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3397 free 0 name Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakÅ‚adanych i prowadzonych przez osoby prawne niebÄ™dÄ…ce jednostkami samorzÄ…du terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2481 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;stycznia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_3397-0_A.pdf pages 4 photo 1547251795rozliczenie-dotacji-.png price 13,53 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 13,53 sms 0