Wzór dokumentu : SD-ZP

Stan na dzień: 27/01/2020
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: SD-ZP
Opis:

Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa (wersja 1)
Formularz obowiązujący od dnia 25 listopada 2018 r.
Dz.U. 2018, poz. 2030

Liczba stron: 8
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 9141 free 0 name SD-ZP descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ZgÅ‚oszenie o nabyciu wÅ‚asnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa </strong>(wersja 1)</span><br /> <span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia&nbsp;25&nbsp;listopada&nbsp;2018 r.<br /> </strong></span><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2030</span></p> files filename doc_9141-0_A.pdf pages 8 photo 1540545849sd-zp.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1