Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"

APA-C APA-C
APA-P APA-P
AZ-O AZ-O
CFR-1 CFR-1
CFR-2 CFR-2
DRA-1 DRA-1
DT-1 DT-1
DT-1/A DT-1/A
FAT-1 FAT-1
FIN-1 FIN-1
KON-W KON-W
KOP-MS KOP-MS
KOP-RG KOP-RG
Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym
OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa
OEMIS OEMIS
OPAL OPAL
ORD-H (2) ORD-H (2)
ORD-HZ ORD-HZ
ORD-IN ORD-IN
ORD-IN ORD-IN
ORD-IN/A ORD-IN/A
ORD-OG ORD-OG
ORD-OG/A ORD-OG/A
ORD-TK ORD-TK
ORD-U ORD-U
ORD-W1 ORD-W1
ORD-WS ORD-WS
ORD-WS ORD-WS
ORD-WS/B ORD-WS/B
ORD-Z (1) ORD-Z (1)
ORD-ZU ORD-ZU
Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych) Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych)
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
PCC-2 PCC-2
PCC-3 PCC-3
PCC-3/A PCC-3/A
PCC-4 PCC-4
Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego
Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów
PT-1 PT-1
PT-2/PT-2S PT-2/PT-2S
PWS-1 PWS-1
PWS-2 PWS-2
PWS-2S PWS-2S
SD-2 SD-2
SD-3 SD-3
SD-3/A SD-3/A
SD-Z1 (1) SD-Z1 (1)
SD-Z2 SD-Z2
SD-ZP SD-ZP
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
SPW-1 SPW-1
SPW-1/O SPW-1/O
SPW-2 SPW-2
SPW-2/O SPW-2/O
VAT-Z / AKC-Z (3) VAT-Z / AKC-Z (3)
VZM-1 VZM-1
VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
WIS-W WIS-W
Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1
WZP-1K WZP-1K
WZS-1K WZS-1K
WZS-1M WZS-1M
WZS-1R WZS-1R
ZAS-KP ZAS-KP
Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
ZAW-E1 (1) ZAW-E1 (1)
ZAW-K ZAW-K
ZAW-NR ZAW-NR
Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych
ZPP-1 ZPP-1
ZUS RUD ZUS RUD

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI