Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"

AZ-O AZ-O
CFR-1 CFR-1
CFR-2 CFR-2
DRA-1 DRA-1
DT-1 DT-1
DT-1/A DT-1/A
FAT-1 FAT-1
FIN-1 FIN-1
KON-W KON-W
Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym
OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa
OEMIS OEMIS
OPAL OPAL
ORD-H (2) ORD-H (2)
ORD-HZ ORD-HZ
ORD-IN ORD-IN
ORD-IN/A ORD-IN/A
ORD-OG ORD-OG
ORD-OG/A ORD-OG/A
ORD-TK ORD-TK
ORD-U ORD-U
ORD-W1 ORD-W1
ORD-WS ORD-WS
ORD-WS/A ORD-WS/A
ORD-WS/B ORD-WS/B
ORD-Z (1) ORD-Z (1)
ORD-ZU ORD-ZU
Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
P-KOP/MS P-KOP/MS
P-KOP/RG P-KOP/RG
PCC-2 PCC-2
PCC-3 PCC-3
PCC-3/A PCC-3/A
PCC-4 PCC-4
Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego
Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów
PT-1 PT-1
PT-2 PT-2
PWS-1 PWS-1
PWS-2 PWS-2
SD-2 SD-2
SD-3 SD-3
SD-3/A SD-3/A
SD-Z1 (1) SD-Z1 (1)
SD-Z2 SD-Z2
SD-ZP SD-ZP
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
SPW-1 SPW-1
SPW-1/O SPW-1/O
SPW-2 SPW-2
SPW-2/O SPW-2/O
TW-2 Tytuł wykonawczy TW-2 Tytuł wykonawczy
VAT-Z / AKC-Z (3) VAT-Z / AKC-Z (3)
VZM-1 VZM-1
VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r.
Wniosek o koncesję na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową Wniosek o koncesję na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową
Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
Wniosek o urlop ojcowski Wniosek o urlop ojcowski
Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1
WZP-1K (3) WZP-1K (3)
WZP-1M (3) WZP-1M (3)
WZP-1R (3) WZP-1R (3)
WZS-1K (3) WZS-1K (3)
WZS-1M (3) WZS-1M (3)
WZS-1R (3) WZS-1R (3)
ZAS-KP ZAS-KP
Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
ZAW-E1 (1) ZAW-E1 (1)
ZAW-K ZAW-K
Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych
ZPP-1 ZPP-1

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl