Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzór dokumentu : Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu...

Stan na dzień: 2005-04-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Opis: Nakaz zapłaty jest jednym spośród rodzai orzeczeń, jakie mogą zostać wydane przez sądy powszechne. W zależności od tego, w jakim postępowania nakaz zapłaty został wydany - w postępowaniu nakazowym czy upominawczym - różnie nazywają się środki zaskarżenia służące przeciwko tym orzeczeniom. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym podlega zaskarżeniu w drodze sprzeciwu, z kolei nakaz wydany w postępowaniu nakazowym, w drodze zarzutów. Różne są też skutki tych środków zaskarżenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc, a o żądaniu pozwu sąd orzeka w formie wyroku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"