Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzór dokumentu : ORD-HZ

Stan na dzień: 20/10/2021
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: ORD-HZ
Opis:

Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 4)
Dz.U. 2017, poz. 354
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"