Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzór dokumentu : ZAS-KP

Stan na dzień: 07/08/2020
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: ZAS-KP
Opis:

Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu (wersja 1)
Dz.U. 2018, poz. 447
Wzór obowiązujący od dnia 29 lutego 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"