Wzór dokumentu : Własna ocena kształcenia ustawicznego w...

Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1692 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2019 r.

Liczba stron: 7
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2848 free 0 name WÅ‚asna ocena ksztaÅ‚cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkÄ™ albo inny podmiot prowadzÄ…cy ksztaÅ‚cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1692 (zaÅ‚Ä…cznik 1)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;5&nbsp;wrzeÅ›nia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_2848-0.dot pages 7 photo 1567882780wlasna-ocena-ksztalcenia-ustawicznego-w-formach-pozaszkolnych-prowadzonego-przez-placowke-albo-inny-podmiot-prowadzacy-ksztalcenie-ustawiczne-w-formach-pozaszkolnych.png price 17,22 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 17,22 sms 0