Money.plFirmaArchiwumPrzeglądaj wg źródła
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum artykułów wg autora

Artykuły z zakresu 1-20
 • Jak ustalić uproszczoną zaliczkę na podatek
  Wielu podatników zdecydowało się w tym roku wpłacać zaliczki na podatek w formie upruproszczonej, jednakże musieli wcześniej złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego. Mogli to uczynić zarówno podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, jak i ci, którzy wybrali podatek liniowy
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
  Nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmianie ulegają zasady wyceny udziałów własnych (akcji) oraz wyceny nieruchomości, które teraz należy amortyzować. Niewielkie zmiany dotyczą również przeprowadzania inwentaryzacji
 • Odzyskać VAT po sprzedaży ciężarówki
  Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, związany ze sprzedażą wykreślonego z ewidencji samochodu ciężarowego, powstanie dopiero w momencie, gdy sprzedaż ta będzie miała miejsce i to niezależnie od tego czy działalność gospodarczą będzie lub nie będzie prowadzona.
 • Zmiana stawek i przepisów dotyczących podatku VAT
  Preferencyjną stawkę VAT 0% i 7% do 30 kwietnia 2004 r. możesz stosować do usług i towarów wymienionych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 • Mobbing a zmiany w prawie pracy
  Do tej pory mobbing nie był uregulowany w Kodeksie pracy. Nie obowiązywały w prawie pracy przepisy, które wprost regulowałyby problem szykanowania w pracy. Jednak z dniem 1 stycznia 2004 r. definicję mobbingu możemy odnaleźć w Kodeksie Pracy
 • Zwolnienia grupowe - teraz inaczej
  Rozwiązując stosunki pracy z przyczyn określonych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych, stosuje się w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy Kodeksu Pracy. Dotyczy to zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. od 1 stycznia 2004 r. przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn nie leżących po stronie pracownika nie ma obowiązku zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej i konsultowania z nią zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
 • Jaki będzie nowy system świadczeń rodzinnych?
  12 listopada 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, a prawdopodobnie tak będzie, od 1 maja 2004 r. będzie obowiązywał nowy system świadczeń rodzinnych, na który będą składały się takie świadczenia, jak: zasiłek rodzinny i 7 dodatków do niego oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - skutki podatkowe na koniec roku
  W związku z uchwaleniem ustawy Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. wiele spółek cywilnych uległo przekształceniu w spółki jawne. W związku z różnicami pomiędzy spółką cywilną a spółką jawną możesz mieć wiele wątpliwości związanych ze skutkami podatkowymi różnych zdarzeń, w tym również ze skutkami podatkowymi wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
1