Money.plFirmaArchiwumPrzeglądaj wg źródła
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum artykułów wg autora

Artykuły z zakresu 1-20
  • Bank ustala majątek dłużnika
    Bank występujący w roli wierzyciela ponosi ryzyko związane z uszczupleniem majątku dłużnika. Problem powyższy aktualizuje się w przypadku dokonywania przez dłużnika nieterminowych spłat lub zaprzestania przez niego regulowania swoich zobowiązań wobec banku.
1