Money.plFirmaWszystko o leasinguPodstawy leasinguABC Leasingu

Czym jest leasing?

Umowa Leasingu to transakcja, w której Finansujący (Leasingodawca) przekazuje Korzystającemu (Leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej umową rzeczy na uzgodniony czas. Korzystający płaci ustalone opłaty, a po spłacie wszystkich rat, przedmiot leasingu może zostać przez niego wykupiony.

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz zaliczana do środków trwałych, zarówno nowa, jak i używana, niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej m.in.: samochody, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, sprzęt IT, linie produkcyjne.

Podstawy prawne

Leasing jest umową nazwaną w polskim prawodawstwie, uregulowaną przez poniższe ustawy:

  • Kodeks Cywilny (Tytuł VIIÂÄÄÄšĄĄĄ) (tytuł dodany 26.07.2000; Dz.U. z 2000 Nr 74 pozycja 857),
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami – Rozdział 4a),
  • Ustawa o podatku VAT (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 4) (Dz.U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Definicja leasingu

Leasing jest formą finansowania skupiającą cechy zarówno najmu/dzierżawy, jak i kredytu.

Umowa leasingu to umowa zawarta na czas oznaczony, na podstawie której Finansujący (Leasingodawca) zakupuje od wskazanego Dostawcy określony przedmiot leasingu a następnie oddaje go do używania Korzystającemu (Leasingobiorcy). W zamian za to, Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu stosowne wynagrodzenie – raty leasingowe.

Strony transakcji leasingowej:

  • Korzystający (Leasingobiorca) – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę leasingu z firmą leasingową, na mocy której użytkuje przedmiot leasingu,
  • Finansujący (Leasingodawca) – firma leasingowa,
  • Dostawca przedmiotu leasingu – podmiot gospodarczy (osoba prawna lub fizyczna) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu. W przypadku tzw. leasingu zwrotnego rolę Dostawcy pełni Korzystający.
  • Schemat transakcji leasingowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawcą treści jest ING Lease Polska