Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dodatkowe świadczenia macierzyńskie dla prowadzących działalność

Dodatkowe świadczenia macierzyńskie dla prowadzących działalność

Fot. Alexshalamov/Dreamstime

Kobiety prowadzące firmę, o ile mają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie mają za to prawa do urlopów, w tym do urlopu macierzyńskiego, a także do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Osoby te mają prawo do zasiłku macierzyńskiego zarówno przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (obligatoryjnego i fakultatywnego), jak i przez okres urlopu ojcowskiego.

Dokumenty do wypłaty, czyli wniosek do ZUS

Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres równy okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie przez osobę pobierającą obligatoryjny zasiłek macierzyński z pisemnym wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku macierzyńskiego do płatnika zasiłku. Czyli w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – do ZUS.

Wniosek w sprawie wypłaty dodatkowego zasiłku macierzyńskiego przez okres do 2 tygodni powinien być złożony w ZUS najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z tego zasiłku, a więc nie później niż w ostatnim dniu pobierania obligatoryjnego zasiłku macierzyńskiego.

We wniosku o dodatkowy zasiłek macierzyński osoba zainteresowana powinna określić okres korzystania z tego zasiłku (tydzień lub jego wielokrotność), w 2010 r. - tydzień lub dwa.

Ważne: Ponieważ dodatkowy zasiłek macierzyński może być przyznany wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku podstawowego, złożenie wniosku o dodatkowy zasiłek po zakończeniu pobierania zasiłku podstawowego nie będzie mogło być uwzględnione.

Podstawa prawna:
art. 29 i art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz.1654).

Autorka jest radcą prawnym

zasiłek, urlop, macierzyński, działalność, zwolenienie
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
grsr6
46.113.233.* 2011-04-19 00:46
zostały dwa tygodnie zasiłku macierzyńskiego podstawowego a zus NIC jeszcze nie wypłacił, to co dopiero dodatkowe tygodnie.... TRAGEDIA !!