Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Urlop ojcowski. Kiedy przysługuje?

Urlop ojcowski. Kiedy przysługuje?

Fot. Alexshalamov/Dreamstime
Mężczyzna, kiedy urodzi mu się dziecko, ma prawo do skorzystania z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Musi spełnić jednak pewne warunki. Tego typu świadczenia nie należy jednak mylić z przejmowaną od matki dziecka częścią urlopu macierzyńskiego (przez wielu nazywaną urlopem tacierzyńskim).

Ojciec nie musi urlopu wykorzystywać bezpośrednio po narodzinach dziecka. Może to zrobić aż do momentu, gdy ukończy ono pierwszy rok życia, przy czym musi go rozpocząć przynajmniej 14 dni przed pierwszymi urodzinami potomka.

Przykład

Pracownikowi 20 października 2014 roku urodziło się dziecko. Na wykorzystanie dwutygodniowego urlopu ojcowskiego ma zatem czas do 19 października 2015 roku. Jeśli jednak rozpocznie go 14 października 2015, to nie wykorzysta całości, bo po upływie pięciu dni dziecko skończy rok. Pozostała część urlopu przepada.

Tylko dla wybranych

Przywilej przysługuje tylko pracownikom, czyli tym, którzy są zatrudnieni na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • mianowania,
  • powołania,
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

O świadczenie mogą również ubiegać się przedsiębiorcy, pod warunkiem, że opłacali wcześniej dobrowolną składkę chorobową przynajmniej przez miesiąc. Za czas pozostawania na urlopie ZUS wypłaci im zasiłek macierzyński (jego wysokość zależy od kwoty, według której przedsiębiorca opłacał składki - minimalna wynosi 2247,60 złotych) oraz zwolni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie pozwoli to na oszczędność około 1000 złotych.

Urlop ojcowski obejmuje dni wolne od pracy, jest płatny i musi trwać nieprzerwanie przez dwa tygodnie. Pracodawca nie ma prawa go odmówić, jednak z wnioskiem do niego należy zgłosić się nie później niż siedem dni przed jego rozpoczęciem. Świadczenie nie ma również nic wspólnego z urlopem okolicznościowym z tytułu urodzenia dziecka (wynosi on dwa dni, a więcej o nim przeczytasz tutaj) i przysługuje niezależnie od niego.

Szczególne przypadki

Prawo do świadczenia przysługuje nie tylko biologicznym ojcom. Również mężczyzna, który adoptuje dziecko, może skorzystać z urlopu ojcowskiego w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu, pod warunkiem, że:

  • dziecko nie ukończyło 7. roku życia,
  • dziecko ma mniej niż 10 lat, jeśli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

W przypadku urodzenia bliźniąt liczba wolnych dni nie ulega zwiększeniu. Jedyną sytuacją, w której pracownik otrzymuje w ciągu roku kalendarzowego urlop ojcowski o podwójnej długości jest ta, gdy zostanie ojcem dwa razy – na przykład w styczniu i grudniu.

Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji zawodowej matki dziecka oraz tego czy związek pracownika z matką dziecka jest w jakikolwiek sposób sformalizowany. W ekstremalnej sytuacji może się zatem zdarzyć, że pracownik zostanie w krótkim okresie czasu ojcem kilkukrotnie, za każdym razem z inną kobietą. Urlopy ojcowskie w takiej sytuacji, według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie znoszą się nawzajem i pracownik może wykorzystać po dwa tygodnie na każde z urodzonych dzieci. Jedynym ograniczeniem jest tu ich wiek.

To nie jest urlop macierzyński

Urlop ojcowski często błędnie utożsamiany jest z urlopem macierzyńskim, który pracownik przejmuje od matki dziecka. Może to zrobić w przypadku, gdy:

  • matka dziecka rezygnuje z urlopu na rzecz ojca i wraca do pracy (musi jednak wcześniej wykorzystać przynajmniej 14 tygodni urlopu po porodzie),
  • matka dziecka umrze w trakcie urlopu macierzyńskiego,
  • matka dziecka wymaga opieki szpitalnej, co uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem i w jej zastępstwie robi to ojciec dziecka. (matka musi jednak wcześniej wykorzystać przynajmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego)

Zarówno w trakcie urlopu ojcowskiego, jak i przejęcia od matki dziecka urlopu macierzyńskiego, pracownik podlega specjalnej ochronie. Pracodawca nie może w tym czasie rozwiązać z nim umowy o pracę, a po jego zakończeniu – ma obowiązek zapewnić powrót na zajmowane stanowisko przy niezmienionym wynagrodzeniu.

Czytaj więcej w Money.pl
Kiedy szef może wezwać cię z urlopu?
Sprawdź, czy możesz mu odmówić.
Urlop przez SMS-a? To możliwe
Nie wystarczy, że zakomunikujesz szefowi chęć wzięcia urlopu na żądanie. W niektórych przypadkach pracodawca może się na to nie zgodzić. Sprawdź, jak poprawnie korzystać z tego przywileju.
1300 złotych na rękę dla rodzica. Kiedy?
Zobacz, w jakiej sytuacji należą ci się pieniądze.
dziecko, urlop, ojciec, urlop ojcowski
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
OB
89.72.54.* 2015-07-13 06:20
Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z okresem 7 dniowym, w jakim pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu ujcowskiego. Jeśli właściwie zrozumiałam, tylko wtedy pracodawca nie może odmówić przyznania takiego urlopu w wybranym przez pracownika terminje. Jeśli zatem nie wiem dokładnie kiedy urodzę (prawdopodobnie wcześniej niż w zakladanym terminie), a po ok 4 dniach wyjdę ze szpitala, to rozumiem, że może się tak zdarzyć, że zostanę z noworodkiem sama? Niestety mąż pracuje w firmie produkcyjnej, gdzie nikt nikomu "na rękę" nie pojdzie z dnia na dzień, ja będę po cesarce i zupelnie sama w mieście zamieszkania ojca dziecka, bez żadnej pomocy ze strony rodziny. Czy pozostaje nam zatem tylko urlop na żądanie na te pare dni różnicy? To w przypadku firmy mojego męża moze skonczyć się wcześniej czy później zwolnieniem z pracy...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
kamasgb
212.2.116.* 2015-07-09 10:37
A co jeżeli matka dziecka jest w związku małżeńskim (jednak nie żyją razem), a ojcem dziecka nie jest mąż tylko partner kobiety. Co wtedy? W akcie urodzenia dziecka są dane męża matki (nie ojca dziecka). Sprawy związane z rozwodem oraz uznaniem ojcostwa trwają bardzo długo i mija 12 m-cy życia dziecka. Co w takiej sytuacji? Czy ojciec dziecka moze w jakiś sposób przedłużyc termin, w którym będzie mógł wykorzystać ten urlop lub np. skorzystać z niego na podstawie innych dokumentów?
Mike1005
94.254.145.* 2015-05-10 12:24
Co jeśli dziecko urodziło się w sierpniu zeszłego roku a ja dopiero od maja b.r. mam umowę o pracę. Czy należy mi się urlop
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
Zobacz więcej komentarzy (23)