Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Urlop okolicznościowy. Zobacz, kiedy przysługuje [WIDEO]

Urlop okolicznościowy. Zobacz, kiedy przysługuje


Pracownik, który ze względu na ważne wydarzenia w życiu nie ma możliwości stawienia się w pracy, może wnioskować o płatny dzień wolny na tę okoliczność, niewliczający się do puli urlopu wypoczynkowego. Zobacz, kiedy przysługuje zwolnienie, jak się o nie ubiegać oraz czy pracodawca ma prawo go odmówić.

Zasad przyznawania urlopu okolicznościowego nie należy szukać w Kodeksie Pracy, ale w rozporządzeniu ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z paragrafem 15. tego dokumentu pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika:

  • na 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • na 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

- Urlop okolicznościowy nie musi być wzięty dokładnie w dniu wystąpienia zdarzenia, na które zwolnienie takie przysługuje – tłumaczy mecenas dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Aby uzyskać taki urlop pracownik musi wystąpić z wnioskiem do pracodawcy, który co do zasady nie ma prawa odmówić zatrudnionemu tego świadczenia. - Odmowa udzielenia zwolnienia będzie mogła nastąpić tylko jeśli jest to ewidentne nadużycie ze strony pracownika, na przykład wniosek jest złożony w kilka tygodni po pogrzebie – wyjaśnia mecenas Wojewódka. - Brak bowiem podstawy do udzielenia takiego płatnego zwolnienia z pracy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby pracodawca przyznał go w większym wymiarze, jeśli uzna to za stosowne oraz rozszerzyć zakres okoliczności, w których taki urlop przysługuje.

Na urlopie wolne nie przysługuje

Szczególny przypadek stanowi sytuacja, gdy do zdarzenia skutkującego prawem do urlopu okolicznościowego dojdzie w trakcie pobytu pracownika na zaplanowanym wcześniej urlopie wypoczynkowym. Zatem gdy śmierć członka rodziny nastąpi podczas urlopu wypoczynkowego, zatrudniony nie może z tego tytułu wnioskować o jego przedłużenie ani ekwiwalent finansowy.

Pracownik wnioskujący o urlop związany ze szczególnym wydarzeniem powinien udokumentować swój wniosek odpowiednim dokumentem, na przykład aktem urodzenia, ślubu lub zgonu. Co jednak w przypadku, gdy pracownik odbierze wolne na dzień przed ślubem, do którego z różnych względów nie dojdzie? - W takim przypadku pracownik nie posiada uprawnienia do zwolnienia za wynagrodzeniem z pracy - ocenia mecenas Marcin Wojewódka. - Pracownik powinien na taki dzień wziąć urlop wypoczynkowy. W innym wypadku będzie to nieobecności usprawiedliwiona w pracy, ale niepłatna.

Pracownicy często nie zdają sobie również sprawy, że dzień urlopu okolicznościowego przysługuje również w przypadku śmierci teścia lub teściowej – nawet, gdy zatrudniony jest rozwiedziony. –Zgodnie z artykułem 618 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, które trwa nawet mimo ustania małżeństwa. – tłumaczy radca prawny z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. - W konsekwencji pracownik taki ma prawo do 1 dnia wolnego w związku z pogrzebem teściów, niezależnie od tego czy doszło do rozwodu pomiędzy małżonkami czy też nie. Oczywiście to może wydawać się kontrowersyjne ale polskie prawo nie przewiduje instytucji byłego teścia lub byłej teściowej.

Opieka to też urlop

Do urlopów okolicznościowych często zalicza się tzw. opiekę, czyli wolne otrzymywane na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jeśli nie przekroczyło ono 14. roku życia, to rodzic może w ciągu roku wziąć dwa dni wolne właśnie z tego tytułu niezależnie od liczby dzieci. Ta pula przypada na oboje rodziców, którzy deklarują to wcześniej w swoim zakładzie pracy. Jeśli więc jedno wykorzysta dwa dni na opiekę, drugiemu nie przysługuje już urlop z tego tytułu. Konieczność opieki nie wymaga udokumentowania zaświadczeniami lekarskimi. Niewykorzystany urlop niestety nie przechodzi na kolejny rok.

Innymi wydarzeniami umożliwiającymi wzięcie jednodniowego urlopu są: obowiązek obywatelski (na przykład konieczność stawienia się do jednostki wojskowej) działalność naukowa lub poszukiwanie nowej pracy (w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Ten ostatni występuje w wymiarze dwóch (jeśli okres wypowiedzenia wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy) lub trzech dni (powyżej trzech miesięcy).

Czytaj więcej w Money.pl
Wakacje Polaków. Smutne dane TNS Polska
Większość Polaków (63 proc.) nie wyjeżdżała w ciągu ostatnich pięciu lat na wakacje, zarówno w celach wypoczynkowych, jak i religijnych czy zdrowotnych.
Dłuższe vacatio legis dla śmieciówek
Nie trzy, a dwanaście miesięcy ma wynosić okres vacatio legis na wprowadzenie oskładkowania umów-zleceń. Taką decyzję podjęła sejmowa komisja do spraw rynku pracy.
Kupujesz od Google? Nie zapomnij o tym
Sprawdź, na co zwracają uwagę urzędy skarbowe i co trzeba zrobić, jeśli cię przyłapią.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
mikołłaj
85.28.144.* 2015-02-28 10:00
w tym kraju zwanym Polska niema czegoś takiego jak prawo ,!!!!!.a kodeksem pracy można sobie podetrzeć tyłek !!!! taka jest prawda>!!!!!
Szara
178.37.222.* 2015-02-27 06:49
Opiekuje sie starczą ciotką, która nie mieszka ze mną. Jak prawo reguluje takie sytuację np. W przypadku poważnej choroby, czy śmierci takiej podopiecznej. Czy przysługuje mi prawo do urlopu czy muszę kombinować i brać np. L4?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
figolaszek
91.239.152.* 2015-02-27 06:47
To, co od wielu lat obowiązuje i funkcjonuje mamy zacząć traktować jak nowość?
Dzięki, łaskawcy! Dzięki! Radość nieopisana i ...jakiż postęp społeczny! Wprost łza się kręci w oku. A dzięki komu zasłużyliśmy na tę łaskę, jak ludzie w cywilizowanym kraju?
Zobacz więcej komentarzy (9)