Money.plFirmaFormularzeVAT
Formularze w poniższej tabeli zgodne są z aktualnie wymaganymi przez Urząd Skarbowy. Formularze, których fiskus dopuszcza stosowanie zarówno poprzednią jak i nową wersję opatrzono dwoma linkami. Podstawowym - do najnowszej wersji formularza w pliku PDF oraz dodatkowy oznaczony jako "poprzednia wersja" link do pliku interaktywnego (tam, gdzie istnieje).
Formularze VAT 2011
Pobierz formularz Opis formularza

VAT-7
Deklaracja dla podatku VAT

VAT-7D
Deklaracja przeznaczona dla podatników rozliczajšcych się kwartalnie. Nie dotyczy małych podatników

VAT-7K
Deklaracja dla podatku VAT (składana kwartalnie)

VAT-8
Deklarację składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (zatem podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy o VAT, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 000 euro, oraz którzy zdecydowali się na zastosowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów )

VAT-9M
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Formularze VAT 2010
Pobierz formularz Opis formularza

VAT-R
Zgłoszenie rejestracyjne

VAT-R/UE
Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Załącznik do zgłoszenia VAT-R

VAT-Z
Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

VAT-7
Deklaracja dla podatku VAT.

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-7

VAT-7K
Deklaracja dla podatku VAT (składana kwartalnie)

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-7K

VAT-7D
Deklaracja przeznaczona dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nie dotyczy małych podatników

Broszura informacyjna
Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

VAT-8
Deklarację składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (zatem podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy o VAT, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 000 euro, oraz którzy zdecydowali się na zastosowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów )

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-8

VAT-9
Deklaracja dla podatku VAT od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-9

VAT-10
Deklaracja dla podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-10

VAT-11
Deklaracja dla podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-11

VAT-12
Skrócona deklaracja dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Wersja poprzednia (interaktywna): VAT-12

VAT-21
Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (wersja zwykła)

VAT-22
Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Polski do innego państwa członkowskiego UE

VAT-23
Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-24
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
Formularze VAT 2011
Pobierz formularz Opis formularza

VAT-UE
Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów

VAT-UE/A
Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. Załącznik do informacji VAT-UE

VAT-UE/B
Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów. Załącznik do informacji VAT-UE

VAT-UEK
Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI