Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz

Do wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi na preferencyjnych zasadach, tj.:

  • - w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  • - niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tj. bez okresu wyczekiwania,

Ponadto, za czas niezdolności do pracy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 kp, od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikowi nawet, jeżeli w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał jeszcze pełnego okresu 33 dni wypłaty wynagrodzenia wynikającego z art. 92 kp albo nie otrzymywał wynagrodzenia chorobowego ani za jeden dzień.

Konieczny protokół powypadkowy

Do wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Tych ustaleń dokonuje pracodawca, sporządzając protokół powypadkowy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy powinien o swoim wypadku niezwłocznie poinformować swojego przełożonego. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, tzw. protokół powypadkowy.

 

Ważne
Do czasu sporządzenia protokołu powypadkowego nie może zostać pracownikowi wypłacony zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.


Jeżeli postępowanie powypadkowe nie zostało jeszcze zakończone

W związku z tym, że postępowanie powypadkowe zmierzające do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy może trochę trwać, w praktyce występują przypadki, że pracodawca najpierw wypłaci pracownikowi wynagrodzenie za okres choroby, o którym mowa w art. 92 kp, a następnie zostanie ustalone, że miał miejsce wypadek przy pracy.

Jeżeli do dnia, w którym pracodawca wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia i zasiłki zdarzenie, któremu uległ pracownik nie zostanie uznane za wypadek przy pracy, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru. Przepisy art. 92 Kodeksu pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego z tytułu wypadku przy pracy.

Protokół sporządzony po wypłacie świadczeń

Jeżeli po wypłacie wynagrodzenia za okres choroby zostanie sporządzony protokół powypadkowy, wypłacone wynagrodzenie chorobowe może zostać uznane za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, może to nastąpić dopiero po zbadaniu sprawy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W takim przypadku pracodawca występuje w tej sprawie do oddziału ZUS, dołączając protokół powypadkowy oraz informując, w jakiej kwocie wypłacono pracownikowi wynagrodzenie chorobowe.

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

odszkodowanie, wypadek, chorobowe, zasiłek chorobowy, wypadkowe, wypadek przy pracy
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
kh
46.174.212.* 2012-06-22 21:25
a jeśli zatrudniony u dwu pracodawców, miał wypadek w jednej pracy / gdzie wypłacano mu 100% / a w drugiej tylko 80% ? chodzi o zatrudnienie nauczyciela w dwu szkołach.. protokół sporządzono ale szkoła gdzie wypadek się nie wydarzył wypłacała tylko 80% . czy to w porządku?
dd12332
83.17.104.* 2008-08-01 10:26
a co zrobic jak ZUS na 1 komisji dal 3% uszczerbku na zdrowiu za złamanie 3 zeber, po odwolaniu sie (smiesznie niskie odszkodowanie za cos takiego) na drugiej zabral wszystko, sprawa jest w sadzie pracy na 1 sprawie tez nic nie dali? dziwne rzeczy jeden lekarz przyznaje a inni zabieraja to chyba podwarzaja decyzje tego 1