Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło?

Kiedy można zastosować 50-proc. koszty w umowie o dzieło?

Fot. Prebranac/Dreamstime.com
Podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą prac, które chronione są prawem autorskim.

O zastosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu, bądź innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego.

W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty w wysokości 50 uzyskanego przychodu oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Taka sama możliwość rozliczania dotyczy też unikalnych projektów badawczych, innowacji oraz wynalazków i usprawnień - stwierdził w interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Jeżeli w istocie:

  • praca wykonywana przez stronę tej umowy jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy

do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Należy podkreślić, iż fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich musi wynikać z treści zawartych przez wnioskodawcę umów o dzieło - czytamy w interpretacji.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Beatkawro
78.8.1.* 2010-07-01 11:42
A co ma zrobić pracownik - programista piszący tylko i wyłącznie program komputerowy - kiedy pracodawca nie chce uznać mu 50% kosztów, bo cyt. "boi się urzędu skarboweg"? Pracownik nie poda szefa do sądu pracy, bo szef ma biuro prawne na swoje uslugi i poza tym, po takim procesie pracownik może pożegnać się z pracą. Sytuacja patowa.