Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wynagrodzenie urlopowe. Kiedy i w jakiej kwocie przysługuje?

W czasie urlopu pracownik nie świadczy pracy. Ma jednak prawo do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby taką pracę świadczył. Dowiedz się, jak oblicza się takie wynagrodzenie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(WP.PL)
Wynagrodzenie urlopowe przysługuje za urlop wypoczynkowy

Urlop jest prawem każdego pracownika, który świadczy pracę na podstawie stosunku pracy. W ciągu roku ma on możliwość skorzystania z odpoczynku w wymiarze 20 lub 26 dni, z tym że jednorazowo należy mu się nieprzerwany przynajmniej dwutygodniowy urlop. Za urlop należne jest wynagrodzenie. Poprawnie wyliczone wynagrodzenie urlopowe zawiera wszystkie składniki pensji, zarówno te stałe, jak i zmienne.

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego?

Na początek trzeba obliczyć podstawę takiego wynagrodzenia. Żeby ustalić wynagrodzenie, które przysługuje za urlop wypoczynkowy, należy wziąć pod uwagę pensję zasadniczą, a także wszystkie inne świadczenia, które przysługują pracownikowi w związku ze świadczeniem pracy.

Trzeba pamiętać, że wyłącza się z tego obliczenia jednorazowe wypłaty np. za określone osiągnięcie, a także nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie należne za czas gotowości do pracy.

W przypadku wynagrodzenia urlopowego nie bierze się też pod uwagę:

  • kwoty wyrównania do wynagrodzenia do wysokości minimalnej pensji;
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
  • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych;
  • wynagrodzeń i odszkodowań przysługujących w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Trzeba pamiętać, że premia uznaniowa nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę. W związku z tym nie może ona stanowić wynagrodzenia urlopowego. Jeśli jednak warunki przyznania takiej premii są konkretnie ustalone, to wtedy będzie ona nagrodą.

Do wynagrodzenia urlopowego należy włączyć:

  • dodatki do wynagrodzenia;
  • dodatki za pracę nocną;
  • za nadgodziny.

Ważne, że jeśli pracownik pracuje jednocześnie na umowie zleceniu i umowie o pracę u tego samego pracodawcy, nie można tej pierwszej umowy brać pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia urlopowego.

Zmienne składniki wynagrodzenia

Jeżeli wynagrodzenie składa się też ze zmiennych składników, które są wypłacane nie dłużej niż przez miesiąc, to trzeba je uwzględnić w wynagrodzeniu. W przypadku takich składników bierze się pod uwagę ich sumę, dzieląc to przez liczbę godzin, kiedy pracownik pracował w okresie, za który liczymy wynagrodzenie.

W przypadku zmiennych składników ustalamy podstawę wynagrodzenia z 3 lub 12 miesięcy, które poprzedzają urlop, określić jaka była liczba godzin, które przepracowaliśmy w czasie, gdy przyjmowaliśmy podstawę urlopową. W takiej sytuacji wynagrodzenie zasadnicze i dodatki uwzględniamy, składnik zmienny jest brany pod uwagę tylko z trzech ostatnich miesięcy, a potem trzeba to podzielić przez liczbę godzin pracujących i pomnożyć przez liczbę godzin przebywania na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenie urlopowe powinno być wypłacone ostatniego dnia kalendarzowego.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz