Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryZgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?
2014-12-01 06:08

Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?

Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?
[fot: Adam Słowikowski/Reporter]

Autor: Karolina Wysota


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, związanych z zatrudnieniem jest zgłoszenie pracownika do ZUS oraz comiesięczne naliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych.

W celu dokonania zgłoszenia konieczne będzie wypełnienie formularza ZUS ZUA. Więcej na temat jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe można przeczytaj tutaj. Warto jednak zaznaczyć, że gotowym formularz zgłoszeniowy trzeba złożyć w ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy. Nie należy jednak mylić tego terminu z dniem podpisania umowy z pracownikiem.

Przykład
Między pracodawcą a pracownikiem została zawarta umowa o pracę w dniu 28 listopada. Jako dzień rozpoczęcia pracy w umowie wskazano 1 grudnia. Zgodnie z przepisami pracownik podlega ubezpieczeniom ZUS od daty faktycznego podjęcia pracy, czyli od pierwszego dnia następnego miesiąca. Natomiast, gdyby w umowie nie pojawiła się ta informacja, wówczas pracownik powinien zostać zgłoszony do ZUS z dniem 28 listopada.

Obowiązek ubezpieczeniowy

Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Bez względu na to czy osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w kilku zakładach pracy, każdy pracodawca musi naliczyć i odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne składki. W przeciwnym razie grozi mu kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy pracownik w jednym zakładzie pracy jest zatrudniony na pełnym etacie, natomiast u innego pracodawcy dorabia na zleceniu. Minimalna pensja z tytułu umowy o pracę (aktualnie wynosi 1680 zł), zwalnia go z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników na zleceniu. Jednak nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę na piśmie o każdym dodatkowym zatrudnieniu.

Podstawą do obliczenia składek społecznych jest wynagrodzenie brutto pracownika. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego.

Stopy procentowe składek ubezpieczeniowych ZUS

Źródło: Money.pl na podstawie ZUS

 

Rodzaj ubezpieczenia pracodawca pracownik
Emerytalne 9,76 proc. 9,76 proc.
Rentowe 6,5 proc. 1,5 proc.
Chorobowe - 2,45 proc.
Wypadkowe 1,93 proc.
Zdrowotne - 9 proce.
Fundusz Pracy 2,45 proc. -
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10 proc. -

Wartość procentowa 1,93 składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalona dla pracodawców (zwanych płatnikami składek), którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. W pozostałych przypadkach są oni zobowiązani do samodzielnego ustalenia stopy procentowej.

Przykład
Pracownik zarabia miesięcznie 1680 zł brutto. Ponad 30 procent wynagrodzenia to potrącenia na składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy. Na rękę pracownik otrzyma 1237 zł.

Pozostała część składek pracownika: (emerytalne 9,76 procent, rentowe 6,5 procent, wypadkowe 1,93 procent, fundusz pracy 2,45 procent, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,1 procent) pokrywa pracodawca z własnych pieniędzy. Przy minimalnej pensji brutto dodatkowy koszt wynosi 348,43 zł.

Płatnik składek

Składki ZUS obowiązkowo co miesiąc nalicza i odprowadza na konto ZUS pracodawca. Musi to zrobić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Ponadto w tym samym czasie trzeba przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA.

Za nieterminowe wpłaty do ZUS konsekwencji nie ponosi pracownik, lecz pracodawca. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki. Co więcej może on zostać ukarany grzywną do 5 tys. złotych.

Błędy w zgłoszeniach

W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych na odpowiednim druku. Jeżeli podstawą do ich dokonania jest wezwanie z ZUS, wówczas należy ustosunkować się do zaleceń w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Natomiast, gdy pracodawca sam odkryje błędy, wówczas jak najszybciej powinien poprawić pomyłki. Nie zawsze jednak zmiany są wynikiem błędów, ale mogą być spowodowane na przykład zmianą nazwiska, adresu zamieszkania, czy wydaniem nowego dowodu osobistego. W takich sytuacjach również należy poinformować ZUS.

Zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się formularz ZUS ZUA. .

Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane w bloku III formularza ZUS ZUA.

Pracownik zwolniony

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Właściwy do tego jest formularz ZUS ZWUA. Pomocny przy wypełnieniu tego druku będzie artykuł poradnikowy dostępny na stronie Money.pl

Przy wyrejestrowaniu należy pamiętać o tym, że pracownik przestaje podlegać ubezpieczeniom ZUS od dnia następnego, po dniu rozwiązania umowy. Czyli, gdy umowa została rozwiązana 28 listopada, wówczas pracownika trzeba wyrejestrować z datą 29 listopada.

Czytaj więcej w Money.pl
Na starcie można zaoszczędzić nawet 15 tys. zł
Ulga trwa tylko przez pierwsze dwa lata. W przypadku zawieszenia firmy okres ten nie ulega wydłużeniu.
6 tys. zł dla przyszłej mamy? To wciąż możliwe, ale będzie trudniej
Rząd chce uniemożliwić wyłudzanie pieniędzy z ZUS-u. Prawie mu się to uda. Na pewno skala będzie mniejsza.

 

 Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-01-10 18:54:20 79.191.188.* | kinia2013
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracodawca nie zgłosił pracownika i powiedzmy że otrzymał karę a co z pracownikiem jeśli coś mu się stanie np zachoruje
2014-01-13 10:32:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Otrzymanie kary nie zwalnia pracodawcy jako płatnika z obowiązku wstecznej rejestracji pracownika do ubezpieczeń w ZUS i opłacenia składek wraz z odsetkami. Jeśli na skutek niedokonania tego pracownik taki, jako ubezpieczony nie może skorzystać z jakiegoś świadczenia- może w procesie cywilnym dochodzić od pracodawcy wypłaty świadczenia pieniężnego kompensującego taką stratę, wraz z odsetkami i zadośćuczynieniem.

Niezależnie od powyższego jest to sprawa do zgłoszenia do ZUS, PIP oraz do sądu pracy.
2012-08-22 23:46:13 89.70.20.* | Aneta666
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracuję na umowę o pracę od początku sierpnia. Dzisiaj dowiedziałam się w Zusie że nie jestem zgłoszona. Czy pracodawca może tak opóźnić termin i czy jestem teraz ubezpieczona?
2012-08-23 23:47:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie może- ma na to 7 dni od powstania tytułu do ubezpieczeń tj. od rozpoczęcia umowy- co wynika z art. 36 ust. 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jest Pani ubezpieczona obecnie.

Pracodawca podlega z tego powodu grzywnie do 5000 zł z art.98 ww ustawy.
2012-03-09 23:25:05 79.175.200.* | beata6661
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Witam,
W jakim czasie nalezy zglosic zmiane dochodu miesiecznego pracownika (tym samym wymiaru pracy) od momentu zainstnienia? chce wziac kredyt ale nie wiem czy umowa zostala juz zmieniona. pozdawiam
2012-03-12 12:31:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pyta Pani o ZUS czy o swoją umowę o pracę ???

Zmiany wymiaru etatu nie zgłasza się w ZUS, zmiana wynagrodzenia ujęta jest w normalnej deklaracji miesięcznej RCA, z której wynikają kwoty składek. Deklarację składa się zasadniczo do 15 dnia następnego miesiąca. Kredytodawcy info z ZUS raczej nie obchodzą.
Podobne wiadomości
ZUS KOA. Zobacz, jak wypełnić i gdzie złożyć ten dokument ZUS KOA. Zobacz, jak wypełnić i gdzie złożyć ten dokument
Nie musisz składać kilku dokumentów. Wystarczy jeden formularz

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.