Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryZgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?
2014-12-01 06:08

Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?

Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca?
[fot: Adam Słowikowski/Reporter]

Autor: Karolina Wysota


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, związanych z zatrudnieniem jest zgłoszenie pracownika do ZUS oraz comiesięczne naliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych.

W celu dokonania zgłoszenia konieczne będzie wypełnienie formularza ZUS ZUA. Więcej na temat jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe można przeczytaj tutaj. Warto jednak zaznaczyć, że gotowym formularz zgłoszeniowy trzeba złożyć w ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy. Nie należy jednak mylić tego terminu z dniem podpisania umowy z pracownikiem.

Przykład
Między pracodawcą a pracownikiem została zawarta umowa o pracę w dniu 28 listopada. Jako dzień rozpoczęcia pracy w umowie wskazano 1 grudnia. Zgodnie z przepisami pracownik podlega ubezpieczeniom ZUS od daty faktycznego podjęcia pracy, czyli od pierwszego dnia następnego miesiąca. Natomiast, gdyby w umowie nie pojawiła się ta informacja, wówczas pracownik powinien zostać zgłoszony do ZUS z dniem 28 listopada.

Obowiązek ubezpieczeniowy

Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Bez względu na to czy osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w kilku zakładach pracy, każdy pracodawca musi naliczyć i odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne składki. W przeciwnym razie grozi mu kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy pracownik w jednym zakładzie pracy jest zatrudniony na pełnym etacie, natomiast u innego pracodawcy dorabia na zleceniu. Minimalna pensja z tytułu umowy o pracę (aktualnie wynosi 1680 zł), zwalnia go z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników na zleceniu. Jednak nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę na piśmie o każdym dodatkowym zatrudnieniu.

Podstawą do obliczenia składek społecznych jest wynagrodzenie brutto pracownika. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego.

Stopy procentowe składek ubezpieczeniowych ZUS

Źródło: Money.pl na podstawie ZUS

 

Rodzaj ubezpieczenia pracodawca pracownik
Emerytalne 9,76 proc. 9,76 proc.
Rentowe 6,5 proc. 1,5 proc.
Chorobowe - 2,45 proc.
Wypadkowe 1,93 proc.
Zdrowotne - 9 proce.
Fundusz Pracy 2,45 proc. -
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10 proc. -

Wartość procentowa 1,93 składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalona dla pracodawców (zwanych płatnikami składek), którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. W pozostałych przypadkach są oni zobowiązani do samodzielnego ustalenia stopy procentowej.

Przykład
Pracownik zarabia miesięcznie 1680 zł brutto. Ponad 30 procent wynagrodzenia to potrącenia na składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy. Na rękę pracownik otrzyma 1237 zł.

Pozostała część składek pracownika: (emerytalne 9,76 procent, rentowe 6,5 procent, wypadkowe 1,93 procent, fundusz pracy 2,45 procent, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,1 procent) pokrywa pracodawca z własnych pieniędzy. Przy minimalnej pensji brutto dodatkowy koszt wynosi 348,43 zł.

Płatnik składek

Składki ZUS obowiązkowo co miesiąc nalicza i odprowadza na konto ZUS pracodawca. Musi to zrobić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Ponadto w tym samym czasie trzeba przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA.

Za nieterminowe wpłaty do ZUS konsekwencji nie ponosi pracownik, lecz pracodawca. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki. Co więcej może on zostać ukarany grzywną do 5 tys. złotych.

Błędy w zgłoszeniach

W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych na odpowiednim druku. Jeżeli podstawą do ich dokonania jest wezwanie z ZUS, wówczas należy ustosunkować się do zaleceń w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Natomiast, gdy pracodawca sam odkryje błędy, wówczas jak najszybciej powinien poprawić pomyłki. Nie zawsze jednak zmiany są wynikiem błędów, ale mogą być spowodowane na przykład zmianą nazwiska, adresu zamieszkania, czy wydaniem nowego dowodu osobistego. W takich sytuacjach również należy poinformować ZUS.

Zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się formularz ZUS ZUA. .

Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane w bloku III formularza ZUS ZUA.

Pracownik zwolniony

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Właściwy do tego jest formularz ZUS ZWUA. Pomocny przy wypełnieniu tego druku będzie artykuł poradnikowy dostępny na stronie Money.pl

Przy wyrejestrowaniu należy pamiętać o tym, że pracownik przestaje podlegać ubezpieczeniom ZUS od dnia następnego, po dniu rozwiązania umowy. Czyli, gdy umowa została rozwiązana 28 listopada, wówczas pracownika trzeba wyrejestrować z datą 29 listopada.

Czytaj więcej w Money.pl
Na starcie można zaoszczędzić nawet 15 tys. zł
Ulga trwa tylko przez pierwsze dwa lata. W przypadku zawieszenia firmy okres ten nie ulega wydłużeniu.
6 tys. zł dla przyszłej mamy? To wciąż możliwe, ale będzie trudniej
Rząd chce uniemożliwić wyłudzanie pieniędzy z ZUS-u. Prawie mu się to uda. Na pewno skala będzie mniejsza.

 

 Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-07-30 20:44:10 83.68.80.* | Anna680
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca? [1]
Dzień dobry,
Pracuję w firmie już 4 miesiąc - na pierwsze 3 m-ce otrzymałam umowę o pracę. Nie mogę się doprosić kolejnej umowy (pracodawca wiecznie zapomina mi ją przywieźć), ale pracodawca twierdzi że mam się nie martwić bo jestem ubezpieczona (sprawdziłam - jestem). Czy pracodawca musi zgłaszać jakoś do ZUS-u ponowną umowę, czy po prostu odprowadza składki i w momencie np. rozwiązania umowy dopiero mnie wycofuje z ubezpieczenia?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
2015-07-31 11:41:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeżeli dochodzi do aneksowania w celu jej przedłużenia albo podpisania nowej/kolejnej następującej bezpośrednio po starej/poprzedniej (ciągłość stosunku pracy) to nie wykonuje się żadnych czynności formalnych w zakresie ubezpieczeń i ZUS. Czyli nie ma wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania. Bo:
- jest ciągłość ubezpieczenia
- ten sam tytuł ubezpieczenia
- te same dane płatnika i ubezpieczonego.

Przerwa w stosunku pracy choćby jednodniowa już by wymagała takich czynności.

W sensie prawa pracy doszło w Pani przypadku do zawarcia dorozumianego umowy o pracę. Co nie zmienia faktu, że pisemną jej formę powinna Pani otrzymać.
2015-06-15 22:25:06 82.139.27.* | Janjan233
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca? [1]
Witam, Proszę o pomoc! Pomijając fakt, że zacząłem pracę od 01.05, to umowę podpisałem dopiero 22.05 z datą rozpoczęcia pracy na 18.05. Rozumiem, że przez ten czas nie byłem ubezpieczony i pracodawca nie mógł mnie wcześniej zgłosić do ZUS, bo nie było podpisanej umowy. Czy wynikają wobec tego dla mnie jakieś konsekwencje? Czy ze względu na podpisanie umowy dopiero od 18.05, nie powinieniem otrzymać wyrówniania do wypłaty z dniem 01.06? tj. podstawę netto + wyrównienia 18 dni za pracę bez ubezpieczenia?

Proszę o odpowiedź.
2015-06-16 10:27:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa ustna o pracę mimo tego, że jest uchybieniem formalnym i wykroczeniem przeciw prawu pracy jest wiążąca.
Zatem:
- brak formy pisemnej nie zwalnia ze zgłoszenia, a tym bardziej nie uniemożliwia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń z tyt. zatrudnienia.
- Pan nie powinien był podpisywać umowy stwierdzającej nieprawdę tj. fałszywą datę powstania stosunku pracy.

Tak naprawdę- obecna umowa papierowa powinna być wycofana albo skorygowana za obopólnym oświadczeniem pracodawcy i pracownika. Powinno być dokonane zgłoszenie do ubezpieczeń z datą powstania tytułu 1.05, wynagrodzenie za maj (jak rozumiem już wypłacone) skorygowane:
- do pełnomiesięcznej wysokości zgodnej z umową.
W ślad za tym skorygowana zaliczka PIT i odprowadzone składki.

Konsekwencje prawne dla Pana raczej w praktyce żadne w związku z poświadczeniem nieprawdy.
Konsekwencje inne przy zostawieniu tak jak jest- związane z np. ub. rentowym- brak stażu 17 dni może (odpukać) być kluczowym przy staraniu się o rentę z tyt. niezdolności do pracy, czy staraniu się rodziny o rentę rodzinną w razie Pana śmierci.
Oczywiście wskazałem na konsekwencje najdrastyczniejsze.
2015-04-20 19:38:41 178.37.61.* | onaaaa
Witam, jestem zarejestrowana w PUP i półtora miesiąca temu byłam na 3 dni w pracy (miała być umowa o pracę codziennie pytałam o nią ciągle było ze za chwile to po 3 dniach podziekowalam) nie zglaszalam tego w Pup bo nie miałam podstawy do zgłoszenia po półtora miesiąca dostałam tel z urzędu ze przyszło pismo ze mam ubezpieczenie z tamtej firmy do dnia obecnego kadrowa mówi ze zapomnieli mnie wyrejestrowac ale czy mogli wogole mnie zgłosić jak ja żadnej umowy nie podpisalam czy mogą być tego konsekwencje??
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-30 10:24:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa o pracę ustna też jest skuteczna, jest podstawą zgłoszenia do ubezpieczeń. Oczywiście forma ta jest wadliwa, nie oznacza jednak nieważności.
Kluczowe jest to, czy do świadczenia pracy w ogóle doszło.
Podstawowy problem jest teraz taki, że formalnie powinna Pani utracić status bezrobotnej.
2015-03-03 12:29:20 46.113.46.* | add858
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS. Co powinien zrobić pracodawca? [0]
Te kary na tych naszych pracodawców są za małe. Jakby były kontrole co pół roku i kary po 50tys. zł to by robili wszystko żeby kary nie dostac. Po prostu mamy taich dobrych polityków że prawo chron tego co ma pieniądze,a nie szarego człowieka.
2014-01-10 18:54:20 79.191.188.* | kinia2013
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracodawca nie zgłosił pracownika i powiedzmy że otrzymał karę a co z pracownikiem jeśli coś mu się stanie np zachoruje
2014-01-13 10:32:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Otrzymanie kary nie zwalnia pracodawcy jako płatnika z obowiązku wstecznej rejestracji pracownika do ubezpieczeń w ZUS i opłacenia składek wraz z odsetkami. Jeśli na skutek niedokonania tego pracownik taki, jako ubezpieczony nie może skorzystać z jakiegoś świadczenia- może w procesie cywilnym dochodzić od pracodawcy wypłaty świadczenia pieniężnego kompensującego taką stratę, wraz z odsetkami i zadośćuczynieniem.

Niezależnie od powyższego jest to sprawa do zgłoszenia do ZUS, PIP oraz do sądu pracy.
2012-08-22 23:46:13 89.70.20.* | Aneta666
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Pracuję na umowę o pracę od początku sierpnia. Dzisiaj dowiedziałam się w Zusie że nie jestem zgłoszona. Czy pracodawca może tak opóźnić termin i czy jestem teraz ubezpieczona?
2012-08-23 23:47:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie może- ma na to 7 dni od powstania tytułu do ubezpieczeń tj. od rozpoczęcia umowy- co wynika z art. 36 ust. 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jest Pani ubezpieczona obecnie.

Pracodawca podlega z tego powodu grzywnie do 5000 zł z art.98 ww ustawy.
2012-03-09 23:25:05 79.175.200.* | beata6661
Re: Zgłoszenie pracownika do ZUS [1]
Witam,
W jakim czasie nalezy zglosic zmiane dochodu miesiecznego pracownika (tym samym wymiaru pracy) od momentu zainstnienia? chce wziac kredyt ale nie wiem czy umowa zostala juz zmieniona. pozdawiam
2012-03-12 12:31:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pyta Pani o ZUS czy o swoją umowę o pracę ???

Zmiany wymiaru etatu nie zgłasza się w ZUS, zmiana wynagrodzenia ujęta jest w normalnej deklaracji miesięcznej RCA, z której wynikają kwoty składek. Deklarację składa się zasadniczo do 15 dnia następnego miesiąca. Kredytodawcy info z ZUS raczej nie obchodzą.