Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak jest opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą?

Jak jest opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą?

Fot. lisegagne/iStockphoto
Choć samozatrudnienie cieszy się co raz większa popularnością, należy pamiętać, że nie jest ono pozbawione wad. Przedsiębiorcy, którzy nawiążą współpracę z byłym albo aktualnym pracodawcą, będą mieli ograniczone pole wyboru formy opodatkowania.

Rezygnacja z zatrudnienia na umowie o pracę i jednoczesne założenie własnej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy kontrahentem okaże się były pracodawca, może stwarzać potencjalne szanse na oszczędności finansowe.

Warto zapamiętać
Kosztem uzyskania przychodu może być wydatek, który został faktycznie poniesiony, prawidłowo go udokumentowano oraz wiąże się z uzyskanym przez przedsiębiorcę przychodem. Ponadto wydatek nie może zostać wyłączony z kosztów podatkowych na mocy art. 23 ustawy o PIT.

Reklama

Dużym plusem przejścia na samozatrudnienie jest możliwość zaliczania w koszty faktycznie poniesionych wydatków. W przypadku stosunku pracy taka opcja jest odgórnie wyłączona, dostępne są jedynie z góry określone kwotowo koszty, które wynoszą 111,25 zł miesięcznie w przypadku pracy u jednego pracodawcy.

Kolejną zaletą prowadzenia działalności jest szansa na niższe składki ZUS, ponieważ ich kwota kształtuje się w oderwaniu od faktycznie uzyskanego przychodu. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że z chwilą rejestracji jako czynny podatnik VAT przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów albo usług.

Opodatkowanie wg skali w pierwszym roku

Samozatrudnieni są zobowiązani do samodzielnego naliczania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku przyjmowania zleceń od byłego albo obecnego pracodawcy wybór opodatkowania może okazać się znacznie zawężony.

Zasadniczo w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest opodatkowanie według reguł wynikających ze skali podatkowej (18% albo 32 %).

Współpraca z byłym przedsiębiorcą a opodatkowanie liniowe

W związku z tym, że przedsiębiorca w pierwszym roku podatkowym musi być opodatkowany na zasadach ogólnych, wybór innej formy np. liniowej może mieć miejsce dopiero po upływie tego terminu. Zatem stosowanie stawki 19 % będzie możliwe dopiero po roku następującym po roku podatkowym, w którym samozatrudniony pracował w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Ważne
Opodatkowanie podatkiem liniowym jest wyłączone, gdy samozatrudniony wykonuje czynności o zbieżnym zakresie do tego wykonywanego wcześniej na podstawie stosunku pracy.

Przedsiębiorca skorzysta z uprawnienia do opodatkowania podatkiem liniowym, w przypadku gdy wystawione rachunki albo faktury będą dotyczyły usług o innym zakresie niż te, które wykonywała w ramach umowy o pracę.

Zryczałtowane opodatkowanie samozatrudnienia

Zgodnie z art. 8 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się m.in do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Odmienne przedstawia się kwestia opodatkowania osoby samozatrudnionej kartą podatkową, bowiem świadczenie usług na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy nie spowoduje zasadniczo utraty prawa do tego sposobu opodatkowania.

Czytaj więcej w Money.pl
Podlaskie da więcej pieniędzy na samozatrudnienie
16 mln euro z UE zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości w tym regionie. Fundusze będą mogły dostać między innymi zakładający własne firmy.
Finanse i podatki w firmie. Jak się rozliczać?
Oto co warto wiedzieć na temat sposobów prowadzenia księgowości.
Współpraca z byłym lub obecnym pracodawcą opodatkowana jest skalą
Przedsiębiorca nie będzie mógł wybrać każdej formy opodatkowania.


 

Warto zapamiętać!

Kosztem uzyskania przychodu może być wydatek, który został faktycznie poniesiony, prawidłowo go udokumentowano oraz wiąże się z uzyskanym przez przedsiębiorcę przychodem. Ponadto wydatek nie może zostać wyłączony z kosztów podatkowych na mocy art. 23 ustawy o PIT.
samozatrudnienie, opodatkowanie, współpraca z byłym pracodawcą
Czytaj także
Polecane galerie