Notowania

Przejdź na
zakładam firmę
06.02.2007 15:29

Jakie urzędy trzeba zawiadomić o założeniu firmy?

Podziel się
Dodaj komentarz

Inspekcja Pracy i Sanepid

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązek ten ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Urząd Celny

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Gmina - podatki

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 3, 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychosoby fizyczne składają w gminie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w tym zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części (np. przeznaczenie części mieszkania na cele związane z działalnością gospodarczą).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej składają w gminie, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku - podatnik ma 14 dni na skorygowanie deklaracji.

Podatek transportowy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych właściciele środków transportowych (samochodów ciężarowych o masie pow. 3,5 t., ciągników siodłowych, przyczep itd.) składają w gminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - podatnik powinien złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!

* [ Samozatrudnienie czy spółka cywilna? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/samozatrudnienie;czy;spolka,157,0,210333.html )
* [ Zezwolenie, koncesja, a może licencja? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/zezwolenie;koncesja;a;moze;licencja,186,0,210362.html )
* [ Jaki podatek, jaka księgowość? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/jaki;podatek;jaka;ksiegowosc,187,0,210363.html )
* [ Gdzie się rejestrować? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/gdzie;sie;rejestrowac,163,0,221603.html )
* [ Jak zdobyć REGON? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/jak;zdobyc;regon,131,0,221315.html )
* [ Nowy czy stary NIP? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/nowy;czy;stary;nip,136,0,221320.html )
* [ Czy warto być VAT-owcem? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/czy;warto;byc;vat-owcem,138,0,221322.html )
* [ Jaki ZUS? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/jaki;zus,142,0,221326.htmll )
* [ Zatrudniamy pracownika ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/zatrudniamy;pracownika,87,0,355159.html )
* [ Fundusz Świadczeń Socjalnych ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/fundusz;swiadczen;socjalnych,139,0,206731.html )
* [ Czy trzeba mieć osobne konto? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/czy;firma;musi;miec;osobne;konto,143,0,221327.html )
* [ Jakie inne urzędy trzeba zawiadomić? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/jakie;urzedy;trzeba;zawiadomic;o;zalozeniu;firmy,145,0,221329.html )
* [ Polska Klasyfikacja Działalności 2007 ]( http://msp.money.pl/zakladam_firme/pkd2007/ )
* [ Polska Klasyfikacja Działalności ]( http://msp.money.pl/zakladam_firme/pkd/ )
* [ Ile kosztuje nowa firma? ]( http://msp.money.pl/zakladam_firme/koszt/ )
* [ Ile trwa założenie firmy? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/ile;trwa;zalozenie;firmy,151,0,221335.html )
* [ Jakie info na pieczątce, papierze czy www? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/jakie;informacje;na;pieczatce;papierze;czy;www,153,0,221337.html )
* [ Jak oznaczyć towary? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/jak;oznaczyc;towary,154,0,221338.html )
* [ Urlopy ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/urlopy;wypoczynkowe,105,0,355177.html )
* [ Wszystko o leasingu ]( http://msp.money.pl/leasing/podstawy_leasingu/dlakogo/ )
Tagi: zakładam firmę, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, firma
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz