Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Spółka akcyjna

aktualizacja 2010-12-21

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału.

ZALETY I WADY SPÓŁEK AKCYJNYCH
Zalety Wady
Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji Wysoki minimalny kapitał zakładowy
Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
Łatwość kumulacji kapitału Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki

Przepisy

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Definicje

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Nazwa

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna".
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "S.A.".

Rejestracja

Krajowy Rejestr Sądowy

Wraz z zarejestrowaniem spółka nabywa osobowość prawną.

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Księgowość

Pełna księgowość

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
maniek777
83.26.223.* 2007-12-21 12:32
a ja znalazłem informację że aby założyć spółkę akcyjną potrzeba 1000 000 złotych kapitału a nie 500 000 i że wartość jednej akcji musi być nie niższa niż 1 złoty polski