wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

AKTY PRAWNE - wyszukiwarka

Status dokumentu: Wszystkie Obowiązujące Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:
Od 2012 r. wszystkie wydania Dz.U. i M.P. od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

DZIENNIK USTAW

2017,   2016,   2015,   2014,   2013,   2012,   2011,   2010,   2009,   2008,   2007,   2006,   2005,   2004,   2003,   2002,   2001,   2000,   1999,   1998,   1997,   1996,   1995,   1994,   1993,   1992,   1991,   1990,   1989,   1988,   1987,   1986,   1985,   1984,   1983,   1982,   1981,   1980,   1979,   1978,   1977,   1976,   1975,   1974,   1973,   1972,   1971,   1970,   1969,   1968,   1967,   1966,   1965,   1964,   1963,   1962,   1961,   1960,   1959,   1958,   1957,   1956,   1955,   1954,   1953,   1952,   1951,   1950,   1949,   1948,   1947,   1946,   1945,   1944,   1939,   1938,   1937,   1936,   1935,   1934,   1933,   1932,   1931,   1930,   1929,   1928,   1927,   1926,   1925,   1924,   1923,   1922,   1921,   1920,   1919,   1918

WYBRANE DOKUMENTY

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 249

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 242

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 207

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędów  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 193

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 158

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 132

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /