Na skróty

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

AKTY PRAWNE - wyszukiwarka

Status dokumentu: Wszystkie Obowiązujące Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:
Od 2012 r. wszystkie wydania Dz.U. i M.P. od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

DZIENNIK USTAW

2014,   2013,   2012,   2011,   2010,   2009,   2008,   2007,   2006,   2005,   2004,   2003,   2002,   2001,   2000,   1999,   1998,   1997,   1996,   1995,   1994,   1993,   1992,   1991,   1990,   1989,   1988,   1987,   1986,   1985,   1984,   1983,   1982,   1981,   1980,   1979,   1978,   1977,   1976,   1975,   1974,   1973,   1972,   1971,   1970,   1969,   1968,   1967,   1966,   1965,   1964,   1963,   1962,   1961,   1960,   1959,   1958,   1957,   1956,   1955,   1954,   1953,   1952,   1951,   1950,   1949,   1948,   1947,   1946,   1945,   1944,   1939,   1938,   1937,   1936,   1935,   1934,   1933,   1932,   1931,   1930,   1929,   1928,   1927,   1926,   1925,   1924,   1923,   1922,   1921,   1920,   1919,   1918

WYBRANE DOKUMENTY

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt K 25/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 957

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 951

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 924

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 900

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 876

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 861

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 851

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Sejm /

Jak poprawnie rozliczyć koszty delegacji w walucie obcej? Jak poprawnie rozliczyć koszty delegacji w walucie obcej?
Sprawdź, co mówią przepisy ustawy o CIT.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI