Na skróty

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2009, nr 116, poz. 977 z dnia 2009-07-23

Dziennik Ustaw - rok 2009, nr 116, poz. 977 z dnia 2009-07-23

Wydany przez:Minister Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia:2009-07-23
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2009-07-16
Data wejscia w życie:2009-08-07
Data obowiązywania:2009-08-07

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 116 z 2009 roku - pozostałe dokumenty:

ZUS od umów śmieciowych. Kiedy zmiany? ZUS od umów śmieciowych. Kiedy zmiany?
Posłowie wszystkich ugrupowań są zgodni, że oskładkowanie jest potrzebne, ale mają różne pomysły co do daty wprowadzenia nowego prawa.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI