wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 17

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
17.1MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA
17.11MASA WŁÓKNISTA
17.11.1Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych
17.11.11Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.11.0Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
21.11.11-00.00
17.11.12Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.12.0Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
21.11.12-13.00, 21.11.12-53.00, 21.11.12-55.00
17.11.13Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13.0Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
21.11.13-13.00, 21.11.13-15.00, 21.11.13-53.00, 21.11.13-55.00
17.11.14Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
17.11.14.0Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
21.11.14-15.00, 21.11.14-19.00, 21.11.14-30.10, 21.11.14-30.20, 21.11.14-30.30, 21.11.14-30.40, 21.11.14-30.70, 21.11.14-30.90, 21.11.14-50.00
17.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
21.11.99-00.00
17.12PAPIER I TEKTURA
17.12.1Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych
17.12.11Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.11.0Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
21.12.11-50.00
17.12.12Papier i tektura czerpane
17.12.12.0Papier i tektura czerpane
21.12.12-00.00
17.12.13Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.13.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
21.12.13-10.00, 21.12.13-30.00, 21.12.13-55.00, 21.12.13-59.00
17.12.14Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.14.0Pozostały papier i tektura do celów graficznych
21.12.14-10.00, 21.12.14-35.00, 21.12.14-39.00, 21.12.14-50.00, 21.12.14-70.00
17.12.2Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20.0Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
21.12.21-30.00, 21.12.21-55.00, 21.12.21-57.00, 21.12.21-90.00
17.12.3Papier do produkcji tektury falistej
17.12.31Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.31.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
21.12.22-50.00
17.12.32Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.32.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
21.12.22-90.00
17.12.33Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.33.0Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
21.12.24-00.00
17.12.34Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.34.0Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
21.12.24-00.00
17.12.35"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.35.0"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
21.12.25-20.00, 21.12.25-40.00
17.12.4Pozostały papier niepowleczony
17.12.41Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.41.0Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
21.12.23-15.00, 21.12.23-19.00, 21.12.23-33.10, 21.12.23-33.20, 21.12.23-33.30, 21.12.23-33.90, 21.12.23-50.00
17.12.42Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.42.0Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.30-10.00, 21.12.30-61.00, 21.12.30-65.00, 21.12.30-69.00
17.12.43Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.43.0Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
21.12.30-30.00, 21.12.30-40.00
17.12.44Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.44.0Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
21.12.30-20.00
17.12.5Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.51Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.51.0Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
21.12.23-35.10, 21.12.23-35.20, 21.12.23-35.90, 21.12.23-37.10, 21.12.23-37.20, 21.12.23-37.90
17.12.59Pozostała tektura niepowleczona
17.12.59.0Pozostała tektura niepowleczona
21.12.23-35.10, 21.12.23-35.20, 21.12.23-35.90, 21.12.23-37.10, 21.12.23-37.20, 21.12.23-37.90
17.12.6Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60.0Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
21.12.40-10.00, 21.12.40-30.00, 21.12.40-50.00, 21.12.40-70.00
17.12.7Papier i tektura przetworzone
17.12.71Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.71.0Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
21.12.51-00.00
17.12.72Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.72.0Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
21.12.52-30.00, 21.12.52-50.00
17.12.73Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.73.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
21.12.53-35.00, 21.12.53-37.00, 21.12.53-60.00, 21.12.53-75.00, 21.12.53-79.00
17.12.74Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.74.0Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00
17.12.75Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75.0Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00
17.12.76Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.76.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
21.12.55-30.00, 21.12.55-50.00, 21.12.55-90.00
17.12.77Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.77.0Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
21.12.56-33.00, 21.12.56-35.00, 21.12.56-55.00, 21.12.56-59.00, 21.12.56-70.00, 21.12.57-00.00
17.12.78Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.78.0Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00, 21.12.54-59.00
17.12.79Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79.0Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-53.00, 21.12.54-55.00, 21.12.54-70.10, 21.12.54-70.20, 21.12.54-70.90
17.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
21.12.99-00.00
17.2WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.21PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.1Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury
17.21.11Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.11.0Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
21.21.11-00.00
17.21.12Worki i torby z papieru
17.21.12.0Worki i torby z papieru
21.21.12-30.10, 21.21.12-30.20, 21.21.12-50.10, 21.21.12-50.20
17.21.13Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.13.0Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
21.21.13-00.00
17.21.14Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.14.0Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
21.21.14-00.00
17.21.15Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.15.0Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
21.21.15-30.00, 21.21.15-50.00
17.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
17.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
21.21.99-00.00
17.22ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.1Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru
17.22.11Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
21.22.11-10.00, 21.22.11-33.00, 21.22.11-35.00, 21.22.11-50.00
17.22.12Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.54.31-30.00, 17.54.31-50.10, 17.54.31-50.20, 17.54.31-50.30, 17.54.31-50.40, 17.54.31-50.90, 21.22.12-10.10, 21.22.12-10.20, 21.22.12-10.30, 21.22.12-10.90, 21.22.12-30.10, 21.22.12-30.20, 21.22.12-50.00, 21.22.12-90.00
17.22.13Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.13.0Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
21.22.13-00.00
17.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
21.22.99-00.00
17.23ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.1Artykuły piśmienne
17.23.11Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
17.23.11.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
21.23.11-13.00, 21.23.11-15.00, 21.23.11-17.00, 21.23.11-19.00, 21.23.11-30.00, 21.23.11-50.00
17.23.12Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.12.0Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
21.23.12-30.00, 21.23.12-50.00, 21.23.12-70.00
17.23.13Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
22.22.20-13.00, 22.22.20-15.00, 22.22.20-17.00, 22.22.20-19.00, 22.22.20-30.00, 22.22.20-50.00, 22.22.20-75.00, 22.22.20-79.00, 22.22.20-80.00, 22.22.20-90.00
17.23.14Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
17.23.14.0Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
21.23.13-50.00
17.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
21.23.99-00.00
17.24TAPETY
17.24.1Tapety
17.24.11Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.11.0Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
21.24.11-10.00, 21.24.11-30.00, 21.24.11-50.00, 21.24.11-90.00
17.24.12Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.12.0Pokrycia ścienne tekstylne
21.24.12-00.10, 21.24.12-00.20, 21.24.12-00.30
17.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
21.24.99-00.00
17.29POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.1Pozostałe wyroby z papieru i tektury
17.29.11Etykiety z papieru i tektury
17.29.11.0Etykiety z papieru i tektury
21.25.12-35.00, 21.25.12-39.00, 21.25.12-55.00, 21.25.12-59.00
17.29.12Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.12.0Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
21.25.13-00.00
17.29.19Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.25.11-00.00, 21.25.14-13.00, 21.25.14-15.00, 21.25.14-20.00, 21.25.14-30.00, 21.25.14-51.00, 21.25.14-55.00, 21.25.14-57.00, 21.25.14-70.00, 21.25.14-80.00
17.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
21.25.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Większy ryczałt za zatrudnienie więźnia. Senat poparł Większy ryczałt za zatrudnienie więźnia. Senat poparł
Na mocy nowelizacji nastąpi podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności. Teraz ten ryczałt wynosi 20 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI