wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.1WYROBY Z GUMY
22.11OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY
22.11.1Opony i dętki z gumy, nowe
22.11.11Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.11.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.11.11-00.10, 25.11.11-00.20, 25.11.11-00.30, 25.11.11-00.90
22.11.12Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.12.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
25.11.12-35.00, 25.11.12-37.00, 25.11.12-60.00
22.11.13Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
22.11.13.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
25.11.13-55.00, 25.11.13-57.00, 25.11.13-70.00
22.11.14Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.14.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
25.11.14-04.10, 25.11.14-04.20, 25.11.14-04.30, 25.11.14-06.00, 25.11.14-08.00, 25.11.14-10.00
22.11.15Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
22.11.15.0Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
25.11.15-30.00, 25.11.15-50.00, 25.11.15-73.00, 25.11.15-75.00, 25.11.15-78.00
22.11.16Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
22.11.16.0Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
25.11.16-00.00
22.11.2Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20.0Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
25.12.10-30.00, 25.12.10-50.00, 25.12.10-90.00
22.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
25.11.99-00.00, 25.12.99-00.00
22.19POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY
22.19.1Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10.0Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
25.13.10-00.00
22.19.2Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20.0Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
25.13.20-13.00, 25.13.20-15.00, 25.13.20-19.00, 25.13.20-30.00, 25.13.20-50.00, 25.13.20-70.00, 25.13.20-83.00, 25.13.20-85.00, 25.13.20-87.00
22.19.3Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30.0Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
25.13.30-30.00, 25.13.30-55.00, 25.13.30-57.00, 25.13.30-59.00, 25.13.30-70.00
22.19.4Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40.0Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
25.13.40-30.00, 25.13.40-50.00, 25.13.40-75.00, 25.13.40-79.00
22.19.5Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50.0Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
25.13.50-50.00, 25.13.50-70.00
22.19.6Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60.0Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
25.13.60-30.00, 25.13.60-55.00, 25.13.60-59.00, 25.13.60-70.00
22.19.7Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu
22.19.71Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.71.0Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
25.13.71-50.00, 25.13.71-70.00, 25.13.71-90.00
22.19.72Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.72.0Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
25.13.72-00.00
22.19.73Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.73.0Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
19.30.40-70.00, 25.13.73-10.00, 25.13.73-21.00, 25.13.73-23.00, 25.13.73-25.00, 25.13.73-27.00, 25.13.73-30.00, 25.13.73-43.00, 25.13.73-45.00, 25.13.73-47.00, 25.13.73-49.00, 25.13.73-60.00, 25.13.73-79.00
22.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
25.13.99-00.00
22.2WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.1Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10.0Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
25.21.10-50.00, 25.21.10-70.00, 25.21.10-90.00
22.21.2Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
22.21.21Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
25.21.21-30.00, 25.21.21-53.00, 25.21.21-55.00, 25.21.21-57.10, 25.21.21-57.20, 25.21.21-57.90, 25.21.21-70.00
22.21.29Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
25.21.22-20.00, 25.21.22-35.00, 25.21.22-37.00, 25.21.22-50.00, 25.21.22-70.00
22.21.3Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
25.21.30-10.00, 25.21.30-17.00, 25.21.30-21.00, 25.21.30-23.00, 25.21.30-25.00, 25.21.30-27.00, 25.21.30-29.00, 25.21.30-30.00, 25.21.30-35.00, 25.21.30-36.00, 25.21.30-37.00, 25.21.30-38.00, 25.21.30-53.00, 25.21.30-59.00, 25.21.30-61.00, 25.21.30-63.00, 25.21.30-65.00, 25.21.30-67.00, 25.21.30-69.00, 25.21.30-71.00, 25.21.30-72.00, 25.21.30-73.00, 25.21.30-74.00, 25.21.30-76.00, 25.21.30-77.00, 25.21.30-79.00, 25.21.30-81.00, 25.21.30-82.00, 25.21.30-83.00, 25.21.30-84.00, 25.21.30-86.00, 25.21.30-87.00, 25.21.30-90.00
22.21.4Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
22.21.41Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
25.21.41-20.00, 25.21.41-30.00, 25.21.41-50.00, 25.21.41-70.00, 25.21.41-80.00
22.21.42Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
25.21.42-30.00, 25.21.42-50.00, 25.21.42-75.00, 25.21.42-79.00, 25.21.42-80.00
22.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
25.21.99-00.00
22.22OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.1Opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.11Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.11.0Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
25.22.11-00.00
22.22.12Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.12.0Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
25.22.12-00.00
22.22.13Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.13.0Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.13-00.00
22.22.14Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.14.0Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.14-50.00, 25.22.14-70.00
22.22.19Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.19.0Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
25.22.15-21.00, 25.22.15-23.00, 25.22.15-25.00, 25.22.15-27.00, 25.22.15-28.00, 25.22.15-40.00
22.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
25.22.99-00.00
22.23WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych
22.23.11Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
22.23.11.0Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
25.23.11-55.00, 25.23.11-59.00, 25.23.11-90.00
22.23.12Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.12.0Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
25.23.12-50.00, 25.23.12-70.00, 25.23.12-90.00
22.23.13Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.13.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
25.23.13-00.00
22.23.14Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.14.0Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
25.23.14-50.00, 25.23.14-70.00
22.23.15Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.15.0Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.19Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.19.0Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.23.15-50.00, 25.23.15-90.00
22.23.2Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20.0Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
25.23.20-00.00
22.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.23.99-00.00
22.29POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.1Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10.0Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
25.24.10-00.00
22.29.2Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.29.21Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
22.29.21.0Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
25.24.21-30.00, 25.24.21-55.00, 25.24.21-59.00, 25.24.21-75.00, 25.24.21-79.00, 25.24.21-90.00
22.29.22Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.22.0Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
25.24.22-30.00, 25.24.22-55.00, 25.24.22-59.00, 25.24.22-70.00, 25.24.22-90.00
22.29.23Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.23.0Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
25.24.23-20.00, 25.24.23-30.00, 25.24.23-50.00, 25.24.23-70.00
22.29.24Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.24.0Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
25.24.24-00.00
22.29.25Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
22.29.25.0Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
25.24.27-00.00
22.29.26Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.26.0Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
25.24.28-20.00, 25.24.28-30.00
22.29.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
19.30.40-70.00, 25.24.28-40.00, 25.24.28-50.00, 25.24.28-60.00, 25.24.28-70.00
22.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24.90-10.00, 25.24.90-25.00, 25.24.90-27.00, 25.24.90-30.00, 25.24.90-40.00, 25.24.90-50.00, 25.24.90-60.00, 25.24.90-80.00, 25.24.90-93.00, 25.24.90-97.00
22.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Firmy przestrzegają nowych przepisów dotyczących zatrudniania Firmy przestrzegają nowych przepisów dotyczących zatrudniania
Inspekcja pracy wystawiła pracodawcom całkiem dobrą ocenę za przestrzeganie nowych, zaostrzonych zasad stosowania umów na czas określony

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI