Money.plFirmaFormularzeNIP
Obowiązujące wzory formularzy NIP
Pobierz formularz Opis formularza
NIP-1
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-2
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-3
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-5
Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP-7
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
ZAP-3
Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Załączniki do NIP-1 i/lub NIP-2
Pobierz formularz Opis formularza
NIP-2/A
Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Formularz może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, a w przypadku aktualizacji - stosownie do okoliczności i zmian.
NIP-B
Informacja o rachunkach bankowych.
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-1 i NIP-2
NIP-C
Informacja o miejscach prowadzenia działalności.
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-1 i NIP-2
NIP-D
Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Jest to załącznik do zgłoszenia NIP-2, który składa spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo - akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej - wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI