Money.plFirmaFormularzePITObowiązujące w roku 2006
Formularze PIT obowiązujące w trakcie roku 2006
Pobierz formularz Opis formularza

PIT-2
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
 • osoby otrzymującej stypendium
 • osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
 • osoby otrzymującej świadczenie integracyjne
PIT-2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.
Formularz przeznaczony jest dla podatników:
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
PIT-5L
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-5/A
Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
(załącznik do deklaracji PIT-5 i PIT-5L)
PIT-5/X
Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
(załącznik do deklaracji PIT-5 i PIT-5L)
PIT-6
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8A
Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11/8B
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-16
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-R
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-23
Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-53
Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu.
Formularz przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników m.in. z tytułu:
 • ze stosunku pracy z zagranicy
 • emerytur i rent z zagranicy
 • osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej
 • udziału w organach stanowiących osób prawnych
 • działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego
 • osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
IFT-1/IFT-1R
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI