Money.plFirmaWszystko o leasinguLeasing w PolsceRok 2004
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER
Rynek leasingowy w Polsce w roku 2004

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu
za I-III kwartał 2004 r. i szacunkowych danych za cały 2004 rok

Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce po trzech kwartałach 2004 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 32 firmy. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w tym okresie przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 8,30 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 8,88 mld zł. Oznacza to wzrost o 29 % w stosunku do analogicznego okresu 2003 (6,88 mld zł.).

Dzięki leasingowi w omawianym okresie 2004 roku sfinansowano następujące zakupy inwestycyjne:

 • środków transportu drogowego za ok. 6 480 mln zł.
  (wzrost o 32 % w stosunku do analogicznego okresu 2003 r.);
 • w tym samochodów osobowych za ok. 920 mln zł.
  (wzrost o 50 %);
 • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 1880 mln zł.
  (wzrost o 10 %);
 • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 220 mln zł.
  (wzrost o 57%);
 • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 135 mln zł.
  (wzrost o 59 %);
 • innych środków trwałych za ok. 165 mln zł
  (wzrost o 45 %).

W stosunku do struktury rynku w 2003 roku, nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Nadal dominuje leasing pojazdów drogowych z 73-procentowym udziałem w rynku. Zwiększa się natomiast udział samochodów osobowych w rynku leasingu pojazdów (już 14%).

W porównaniu z poprzednimi latami, nadal stosunkowo niski pozostaje udział maszyn i urządzeń w rynku leasingu (nieco ponad 21 procent) i chociaż wartość tego asortymentu systematycznie rośnie to przyrost ten jest jednak mniejszy, niż dynamika przyrostu całego rynku leasingu.

W porównaniu z poprzednimi latami znacząco zwiększa się wartość leasingowanego sprzętu IT i sprzętu biurowego, choć udział tego asortymentu w strukturze rynku leasingu jest nadal znikomy i sięga poziomu 2,5 %.

Z uwagi na specyfikę biznesu na rynku leasingu nieruchomości, ocena tej części rynku leasingu po III kwartale jest trudna i choć odnotować należy wzrost wartości wyleasingowanych nieruchomości, to nadal w stosunku do wartości wyleasingowanych ruchomości, nieruchomości stanowią niewielki fragment rynku leasingu. Z informacji napływających z rynku wynika jednak, że udział ten będzie systematycznie rósł.

Wyniki po trzech kwartałach 2004 wskazują, iż utrwalił się trend dynamicznego rozwoju branży leasingowej, która pomimo perturbacji związanych ze zmianą otoczenia prawnego (nowa ustawa o VAT), systematycznie poprawia swoje wyniki.

Należy zwrócić uwagę, że wyniki trzech kwartałów br. pozwalają szacować, że wartość netto wyleasingowanych ruchomości w całym 2004 roku przekroczy granicę 12,5 mld złotych i będzie to kolejny rekordowy rok w historii polskiego leasingu. Oznaczać to będzie ok. 20-procentowy wzrost rynku leasingu (porównując wyniki za 2003 rok i szacunkowe wyniki za 2004 rok), przy czym wg szacunków ZPL, rynek pojazdów odnotuje wzrost na poziomie 17 %, maszyn - 7% a sprzętu IT - 22%. Tak więc dynamika wzrostu rynku leasingu w całym 2004 roku będzie nieco niższa od tej obserwowanej po trzech kwartałach 2004 roku, co wynika z faktu, iż czwarty kwartał 2003 roku przyniósł wyraźnie większe obroty na rynku leasingu, niż wynika to z występującej na tym rynku sezonowości (związane to było m.in. z przewidywanymi zmianami w prawie podatkowym).


Raport przygotował Związek Przedsiębiorstw Leasingowych


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI