Money.plFirmaWszystko o leasinguLeasing w PolsceRok 2005
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERZ zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (ruchomości) przekazanych w leasing 2005 roku wyniosła 13,6 mld zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 13,8 mld zł.
Oznacza to wzrost o 12,5 % w stosunku do 2004 roku (12,28 mld zł.)
.

Leasing w 2005 roku

Dzięki leasingowi w omawianym okresie 2005 roku sfinansowano następujące inwestycje:

  1. środki transportu drogowego za ok. 8,8 mld zł. (spadek o 0,57% w stosunku do 2004 r.);
  2. w tym samochody osobowe za ok. 2,8 mld zł. (wzrost o 93,1 %);
  3. maszyny i urządzenia przemysłowe za ok. 4,26 mld zł.(wzrost o 49,5 %);
  4. komputery i sprzęt biurowy za ok. 325 mln zł. (wzrost o 8,3 %);
  5. środki transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 350 mln zł. (wzrost o 125,8 %);
  6. inne środki trwałe za ok. 85 mln zł (spadek o 32 %).

W stosunku do struktury rynku w 2005 roku, nie nastąpiły radykalne zmiany. Nadal dominuje leasing pojazdów drogowych z ponad 63-procentowym udziałem w rynku, natomiast można zaobserwować systematyczny spadek udziału tego segmentu rynku w całym portfelu (w 2004 r. pojazdy stanowiły 73 % rynku).

Podobnie jak w ubiegłym roku, ocena wyników za 2005 r. musi być dokonywana z uwzględnieniem impulsów pozarynkowych w postaci kolejnych zmian przepisów o podatku VAT, które bezpośrednio wypływają na rynek leasingu oraz sytuacji na rynku motoryzacyjnym.
Biorąc jednak pod uwagę drastyczny spadek sprzedaży nowych samochodów, należy uznać, że nieznaczny spadek wartości wyleasingowanych pojazdów świadczy o tym, że leasingowi udało się obronić dotychczasową pozycję rynkową w tym segmencie usług.

W porównaniu z poprzednimi latami, należy odnotować dalszy wzrost udziału maszyn i urządzeń w rynku leasingu. Obecnie stanowią one już blisko 31 procent (rok temu jedynie 21 proc.). Znakomite wyniki w tym segmencie rynku oraz perspektywy dalszego wzrostu świadczą o rosnącym tempie inwestycji. Wpływ na wyniki tego segmentu ma także fakt wykorzystywania leasingu jako źródła finansowania inwestycji korzystających z dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Nadal nieznaczny jest udział sprzętu IT w rynku leasingu. Omawiane wyniki nie zawierają jednak danych z firm informatycznych, które często bezpośrednio leasingują sprzęt komputerowy.

Na uwagę zasługuje dynamicznie rozwijający się rynek leasingu nieruchomości. Zgodnie z prognozami na ten rok, udział nieruchomości w rynku leasingu ogółem (ruchomości i nieruchomości) przekroczył 17,8 procent.

Prezentowane wyniki potwierdzają obserwowaną od trzech lat tendencję wzrostową na rynku leasingu i przy założeniu braku istotnych, negatywnych zmian w otoczeniu prawnym leasingu, należy się spodziewać dalszego rozwoju tego sektora usług finansowych.

Do przygotowania zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w 2005 r., wykorzystane zostały dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 36 firm leasingowych.

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w 2005 r., Związek Przedsiębiorstw LeasingowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI