Money.plFirmaWszystko o leasinguLeasing w PolsceRok 2006
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERWyniki branży w 2006 roku są najlepsze w historii leasingu w Polsce.

Wartość leasingu na rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 21,5 mld. zł i przekroczyła tym samym magiczną granicę 20 mld zł.
Rekordowe jest również tempo wzrostu całego rynku - 32% w porównaniu do roku ubiegłego, a w odniesieniu do rynku ruchomości nawet 41%.
Całkowita wartość wyleasingowanych ruchomych środków trwałych wyniosła w 2006 roku 19,5 mld, a wartość transakcji na rynku leasingu nieruchomości przekroczyła 2 mld. zł.

Leasing ruchomości w 2006 r.

Dzięki leasingowi sfinansowano na rynku ruchomości następujące zakupy inwestycyjne ( w nawiasach podano zmianę w stosunku do wyników roku 2005 r.):

  1. środków transportu drogowego za ok. 12,1 mld zł. (wzrost o 37 proc.)
  2. w tym samochodów osobowych za ok. 4,4 mld zł. (wzrost o 58 proc.)
  3. maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 6,3 mld zł. (wzrost o 49 proc.)
  4. komputerów i sprzętu biurowego za ok. 370 mln zł. (wzrost o 14 proc.)
  5. środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 580 mln zł. (wzrost 66 proc.)
  6. innych środków trwałych za ok. 140 mln zł (wzrost o 65 proc.)

W portfelu umów leasingu sukcesywnie wzrasta udział maszyn i urządzeń przemysłowych. Na przestrzeni ostatniego roku wzrósł on z 30,8 % do 32,3%.

Przyrost ten jest niewątpliwie efektem wyraźnego ożywienia w gospodarce. Pierwsze jego symptomy są najczęściej odczuwalne na rynku budowlanym.
Wartość wyleasingowanych maszyn budowlanych w 2006 roku wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2005, gwarantując tej grupie przedmiotów największy 21% udział w całym portfelu maszyn i urządzeń.
Na drugim miejscu z 8% udziałem znajduje się leasing maszyn poligraficznych. Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe bez zmian w strategii poszczególnych firm leasingowych, polegających na rozszerzeniu palety oferowanych produktów właśnie o leasing maszyn i urządzeń.

W portfelu umów leasingu ruchomości nadal jednak dominuje leasing środków transportu - 62% portfela leasingu ruchomości.
Jest to kolejny segment rynku reagujący wyprzedzajaco na sprzyjające rozwojowi warunki gospodarcze. W tej grupie przedmiotów najwyższy udział - 39% - mają pojazdy o ładowności pow. 3,5 t.
Na przestrzeni 2006 roku wartość nowego portfela w tej grupie przedmiotów leasingu wzrosła o 2,4 mld zł. Na drugim miejscu z 36% udziałem plasuje się leasing samochodów osobowych. Leasing samochodów osobowych to najdynamiczniej rozwijająca się podgrupa rynku leasingu środków transportu drogowego. Bardzo dobre wyniki w tej grupie przedmiotów leasingu są potwierdzeniem coraz lepszej pozycji branży leasingowej na rynku sprzedaży nowych aut służbowych, uzyskanej m.in. dzięki stale zwiększającej się popularności leasingu wśród firm z sektora MŚP, a także dynamicznie rozwijającym się usługom Car Fleet Management.

Na uwagę zasługuje również dynamicznie rozwijający się rynek leasingu samolotów i taboru kolejowego, którego obecny udział w rynku wynosi ok. 3%.

Nadal nieznaczny ok. 2% jest udział sprzętu IT w rynku leasingu. Omawiane wyniki nie zawierają jednak danych z firm informatycznych, które często bezpośrednio leasingują sprzęt komputerowy.

Osiągnięcie na rynku leasingu nieruchomości wartości nowego portfela w wysokości 2 mld zł. oznacza 17% spadek w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku ubiegłym. Należy jednak pamiętać, iż jest to rynek o bardzo zróżnicowanych nominalnych, jednostkowych wartościach transakcji, co sprawia, że przy stosunkowo niskim wolumenie nowego portfela (9,4 % całego rynku), zawarcie jednej transakcji może spowodować więcej niż kilkuprocentowe zmiany całego portfela.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na przestrzeni 2006 roku w leasingu nieruchomości nastąpiła istotna zmiana struktury portfela. Średnia wartość zawartej umowy leasingu nieruchomości zmniejszyła się z 33,7 mln zł. do 18,8 mln zł. Jest to efekt kierowania ofert przez firmy leasingowe w coraz większym stopniu do firm z sektora MŚP.

Największy udział - 71% - pośród wyleasingowanych w roku 2006 nieruchomości mają obiekty handlowe i usługowe. Na drugim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe (18%), a na kolejnych budynki biurowe oraz obiekty hotelowe i rekreacyjne odpowiednio 9% i 2 %.

Średni okres na jaki zawierano umowy w 2006 roku wyniósł 10 lat. Zdecydowana większość nieruchomości została sfinansowana przy formie leasingu operacyjnego.

Do przygotowania zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w 2006 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 34 firmy leasingowe (wg. szacunku ZPL pokrywające 95% całego rynku).

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w 2006 roku przygotował Andrzej Bugajski, Dyrektor Związku Przedsiębiorstw LeasingowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI