Money.plFirmaWszystko o leasinguLeasing w PolsceRok 2007
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERZapowiada się kolejny rekordowy rok w branży leasingowej.
W I półroczu 2007 wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 15,4 mld zł, co stanowi 70 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość leasingu na rynku ruchomości wyniosła 14,0 mld. zł. Wartość leasingu na rynku nieruchomości wyniosła 1,4 mld. zł.

Leasing ruchomości w I półroczu 2007 r.

Dzięki leasingowi sfinansowano na rynku ruchomości następujące zakupy inwestycyjne ( w nawiasach podano zmianę w stosunku do wyników roku I półrocza 2006 r.):

  1. środków transportu drogowego za ok. 9,4 mld zł. (wzrost o76 proc.)
  2. w tym samochodów osobowych za ok. 3,3 mld zł. (wzrost o 71 proc.)
  3. maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 4,1mld zł. (wzrost o 53 proc.)
  4. komputerów i sprzętu biurowego za ok. 225 mln zł. (wzrost o 18 proc.)
  5. środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 172 mln zł. (spadek o 65 proc.)
  6. innych środków trwałych za ok. 126 mln zł (wzrost o 68 proc.)

W półroczu 2007 najbardziej dynamicznie rozwijał się segment środków transportu drogowego, co spowodowało, że udział tej grupy produktów w ogólnej wartości wyleasingowanych ruchomości wzrósł z 62 proc. pod koniec 2006 rok do 67 proc.
Głównym motorem napędowym rozwoju tego segmentu rynku jest leasing samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych i naczep.
Leasing samochodów osobowych zawdzięcza swój dynamiczny rozwój coraz większej popularności tego produktu w sprzedaży aut firmowych oraz samemu wzrostowi sprzedaży na rynku motoryzacyjnym (wzrost sprzedaży o 25. proc aut osobowych oraz o 31,1, proc. samochodów dostawczych).
Średnia wartość wyleasingowanych samochodów osobowych wyniosła w I półroczu 95 tys. złotych, a umowy były zawierane średnio na 39 miesięcy.
Niekwestionowanym jednak liderem w tej grupie produktów jest leasing specjalistycznych środków transportu drogowego takich jak ciągniki siodłowe oraz wszelkiego rodzaju naczepy i przyczepy.
Udział tych kategorii produktów w ogólnej wartości pojazdów wynosi 40 proc. Średnia wartość wyleasingowanego zestawu (ciągnik siodłowy plus naczepa/przyczepa) wyniosła w I połowie 2007 roku 356 tys. złotych, a średnia długość umowy ok.48 miesięcy. Wśród wyleasingowanych środków transportu drogowego dominują nowe pojazdy (87,5 proc.).

Bardzo dobrze rozwija się także drugi podstawowy segment rynku ruchomości, czyli leasing maszyn i urządzeń przemysłowych.
Udział tej grupy produktów w rynku ruchomości po I półroczu 2007 wyniósł 29 proc. Najbardziej popularnym produktem w tym segmencie rynku jest leasing sprzętu budowlanego (33 proc. ogółu maszyn i urządzeń).
Duże zainteresowanie leasingiem maszyn i urządzeń budowlanych wynika w znacznej mierze z utrzymującej się od początku roku na wysokim poziomie produkcji budowlano - montażowej, która w I półroczu była o 30,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Udział pozostałych kategorii maszyn i urządzeń waha się od 1 do 7 proc. ogólnej wartości. Średnia wartość wyleasingowanych maszyn i urządzeń w I półroczu 2007 wyniosła 268 tys. złotych, a średnia długość umowy 47 miesięcy. Podobnie jak w środkach transportu drogowego w tym segmencie rynku dominują również nowe przedmioty leasingu (91 proc.).

Jedynym segmentem rynku ruchomości, w którym odnotowano spadek wartości wyleasingowanych produktów jest leasing środków transportu powietrznego, morskiego i kolejowego.
Jest to jednak, podobnie jak rynek nieruchomości, bardzo płytki segment rynku. Podobnie jak w roku ubiegłym w I półroczu 2007 zostało zawartych niewiele ponad 100 transakcji, przy czym średnia wartość tegorocznych umów jest na znacznie niższym poziomie. Istotny wpływ na ten stan rzeczy miała ubiegłoroczna transakcja leasingu czterech samolotów EMBRAER, która stanowiła ok. 79 proc. całego portfela umów zawartych w I połowie 2006 roku.

Dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości, gdzie wartość wyleasingowanych obiektów przekroczyła 1,4 mld złotych, co oznacza ponad czterokrotny wzrost w stosunku do wyników I połowy 2006 roku.

Największy udział - 43 % - pośród wyleasingowanych w I połowie 2007 r. nieruchomości mają obiekty handlowe i usługowe oraz obiekty biurowe- 40 %. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe 11 %. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią 4 % rynku nieruchomości.

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w 2007 roku przygotował Andrzej Bugajski, Dyrektor Związku Przedsiębiorstw Leasingowych

 Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI