wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1000

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 996

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 994

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 993

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 992

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 990

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu ,,Akademia Świętego Mikołaja"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 986

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 985

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 981

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 980

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt SK 49/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 979

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 978

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 976

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  / Sejm /

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | +10 | +25 | 104