Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 1922, nr 65 z dnia 1922-07-24

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 581

  Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu o amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym wraz z protokułem końcowym, podpisanego w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 582

  Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 583

  Nowela z dnia 28 lipca 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 584

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 13 kwietnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia odznak służbowych dla wójtów gmin i sołtysów na Ziemiach Wschodnich.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 585

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 586

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Kałuszyna.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.  / Minister Robót Publicznych, Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lipca 1922 r. o zaprowadzeniu wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.  / Minister Poczt i Telegrafów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1922 nr 065 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce.  / Minister Przemysłu i Handlu, Minister Skarbu /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.