Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 5 z dnia 2000-12-06

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 40

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 41

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 42

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 43

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 44

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 45

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 46

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 47

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 48

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 005 poz. 51

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.  / Prezes Rady Ministrów /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"