Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 13 z dnia 2001-02-16

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 105

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 106

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 107

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 108

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 109

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 111

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2001/2002.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 114

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej.  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 121

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 122

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.  / Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 013 poz. 123

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.