Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 15 z dnia 2001-01-18

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 148

  Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 149

  Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 150

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 151

  Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin, sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 152

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej znowelizowanego tekstu Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 153

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 154

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 155

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 156

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 157

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 158

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 159

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 161

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 015 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.  / Minister Zdrowia /