Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 16 z dnia 2001-02-03

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 166

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 167

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 168

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 169

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 170

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 172

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 173

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 174

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 175

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 177

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 016 poz. 185

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ministerstwo Sprawiedliwości kontroluje przetargi w krakowskim sądzie. "Mogło dojść do złamania prawa" Ministerstwo Sprawiedliwości kontroluje przetargi w krakowskim sądzie. "Mogło dojść do złamania prawa"
Ministerstwo Sprawiedliwości rusza z kontrolą w krakowskim sądzie. Sprawdzi, czy Beata Morawiec nie złamała prawa, zlecając szkolenia stowarzyszeniu, którego dziś jest prezesem. - To bardzo istotna sprawa - mówi ministerstwo. - To oczywista nagonka. Prezes w sądzie nawet nie decyduje o przetargach - odpowiada Morawiec.