Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 19 z dnia 2001-03-06

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 217

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 219

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 220

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 221

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 223

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 224

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 225

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 226

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 229

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 231

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 234

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 236

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 238

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.  / Prezes Rady Ministrów /

UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r. UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.
900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Strajk w LOT w czwartek o 5:00. Nie wylecą samoloty z Warszawy Strajk w LOT w czwartek o 5:00. Nie wylecą samoloty z Warszawy
Związkowcy z PLL LOT potwierdzają money.pl - strajkujemy w czwartek. Początek strajku zaplanowano na 5 rano. Piloci i członkowie załóg uziemią samoloty na lotnisku Chopina, po porcie będą chodzić z transparentami.