Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 19 z dnia 2001-03-06

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 217

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 219

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 220

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 221

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 223

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 224

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 225

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 226

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 229

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 231

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 234

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 236

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 019 poz. 238

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.  / Prezes Rady Ministrów /

Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo
Około milion złotych zostało zabezpieczone przez fiskusa.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej
Aż półtora miliona osób żyje w Polsce za minimum płacowe. Sejm od przyszłego roku podwyższył ich pensję o 5,7 proc. Zaledwie. Pracownicy budowlani z trzech województw liczyli pewnie na więcej.