Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 34 z dnia 2001-04-10

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 390

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 391

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 393

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 394

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 395

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 396

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 397

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 398

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 399

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 400

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 403

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 404

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 406

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 408

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 034 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"