Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 36 z dnia 2001-04-10

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 415

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 416

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Niemodlinie.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 421

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. sygn. akt. U. 10/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 036 poz. 422

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /