Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 54 z dnia 2001-05-21

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 567

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 569

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanym ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 572

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2001 r. sygn. akt SK. 15/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 054 poz. 573

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2001 r. sygn. akt K. 37/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /