Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 63 z dnia 2001-05-11

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 634

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 635

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 636

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 637

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 638

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 639

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 640

  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 641

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 642

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 643

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 063 poz. 644

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.  / Minister Sprawiedliwości /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"